Thứ ba,  29/11/2022

LĐLĐ huyện Cao Lộc: Tín chấp 350 triệu đồng cho 16 hộ gia đình vay phát triển kinh tế

Xác định vừa chăm lo tinh thần, vừa hỗ trợ vật chất để cán bộ, CNVCLĐ ổn định đời sống, từ năm 2005 đến nay, LĐLĐ huyện Cao Lộc đã chỉ đạo các cấp công đoàn, nòng cốt là Ban nữ công tăng cường chăm lo giúp đỡ tạo điều kiện cho CNVCLĐ, đặc biệt là chị em bằng các biện pháp thiết thực, cụ thể, hiệu quả. Hàng năm, LĐLĐ huyện đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động thăm quan, dã ngoại, học tập kinh nghiệm đơn vị bạn, kỷ niệm các ngày của giới như 8/3, 20/10, các hội thi về kiến thức quản lý nhà nước, nuôi dạy con cái... Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Cao Lộc đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho CNVCLĐ vay trên 350 triệu đồng, hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế tăng thu nhập cho 16 hộ gia đình. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ đã góp phần tạo điều kiện cho họ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, yên tâm lao động sản...

Xác định vừa chăm lo tinh thần, vừa hỗ trợ vật chất để cán bộ, CNVCLĐ ổn định đời sống, từ năm 2005 đến nay, LĐLĐ huyện Cao Lộc đã chỉ đạo các cấp công đoàn, nòng cốt là Ban nữ công tăng cường chăm lo giúp đỡ tạo điều kiện cho CNVCLĐ, đặc biệt là chị em bằng các biện pháp thiết thực, cụ thể, hiệu quả.

Hàng năm, LĐLĐ huyện đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động thăm quan, dã ngoại, học tập kinh nghiệm đơn vị bạn, kỷ niệm các ngày của giới như 8/3, 20/10, các hội thi về kiến thức quản lý nhà nước, nuôi dạy con cái… Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Cao Lộc đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho CNVCLĐ vay trên 350 triệu đồng, hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế tăng thu nhập cho 16 hộ gia đình. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ đã góp phần tạo điều kiện cho họ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất.

Thanh Huyền