Thứ bảy,  03/12/2022

ĐẦU TƯ HƠN 700 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG

LSO- Từ năm 2006 đến nay, huyện Chi Lăng đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bao gồm các hạng mục trọng điểm như: trường học, đường giao thông, trụ sở làm việc..., với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 700 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay, 100% số xã, thị trấn có trụ sở làm việc và trạm y tế là nhà cấp 4 trở lên; 21/ 21 xã có đường giao thông có thể đi lại được bốn mùa; hơn 114 km đường giao thông nông thôn được bê tông hoá. Điện lưới quốc gia đã đến các xã trong huyện, với 97% số hộ được sử dụng điện. Nhờ được tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của...

LSO- Từ năm 2006 đến nay, huyện Chi Lăng đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bao gồm các hạng mục trọng điểm như: trường học, đường giao thông, trụ sở làm việc…, với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 700 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay, 100% số xã, thị trấn có trụ sở làm việc và trạm y tế là nhà cấp 4 trở lên; 21/ 21 xã có đường giao thông có thể đi lại được bốn mùa; hơn 114 km đường giao thông nông thôn được bê tông hoá. Điện lưới quốc gia đã đến các xã trong huyện, với 97% số hộ được sử dụng điện. Nhờ được tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của huyện./.

Hùng Tráng