Thứ tư,  07/12/2022

Triển lãm tư liệu "Thăng Long – Hà Nội: Nghìn năm văn hiến" tại Pháp

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ngày 22-5, Thư viện quốc gia Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp khai mạc Triển lãm tư liệu "Thăng Long - Hà Nội: Nghìn năm văn hiến" tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Đông đảo bạn bè Pháp, đại diện Thư viện quốc gia Pháp, Hội Hữu nghị Pháp - Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Pháp tham dự.Triển lãm giới thiệu gần 1.000 đơn vị tư liệu tiêu biểu về "Thăng Long - Hà Nội: Nghìn năm văn hiến". Các nguồn tư liệu được chia theo các chủ đề: Địa linh nhân kiệt, Văn hóa vật thể, Văn hóa phi vật thể, Hội nhập và phát triển. Triển lãm mở đến ngày...

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ngày 22-5, Thư viện quốc gia Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp khai mạc Triển lãm tư liệu “Thăng Long – Hà Nội: Nghìn năm văn hiến” tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Đông đảo bạn bè Pháp, đại diện Thư viện quốc gia Pháp, Hội Hữu nghị Pháp – Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Pháp tham dự.

Triển lãm giới thiệu gần 1.000 đơn vị tư liệu tiêu biểu về “Thăng Long – Hà Nội: Nghìn năm văn hiến”. Các nguồn tư liệu được chia theo các chủ đề: Địa linh nhân kiệt, Văn hóa vật thể, Văn hóa phi vật thể, Hội nhập và phát triển. Triển lãm mở đến ngày 15-6.
Theo Nhandan