Thứ hai,  05/12/2022

Bắc Sơn, Văn Lãng tập huấn điều tra thống kê thực trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010

LSO-Ngày 20/5/2010, huyện Bắc Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai kế hoạch công tác điều tra thống kê thực trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 trên địa bàn.Tham dự hội nghị có 58 đại biểu là lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan liên quan, lãnh đạo và cán bộ văn hoá xã hội của 20 xã, thị trấn. Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được hướng dẫn và trao đổi kỹ năng điều tra theo các biểu mẫu.Sau buổi tập huấn các xã, thị trấn sẽ tiến hành triển khai, tổ chức thực hiện thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2010 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2010.*Ngày 22/5/2010, huyện Văn Lãng đã tổ chức hội nghị tập huấn điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn tới các thành viên Ban chỉ đạo của huyện, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, cán bộ văn hóa, thống kê 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cán...

LSO-Ngày 20/5/2010, huyện Bắc Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai kế hoạch công tác điều tra thống kê thực trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có 58 đại biểu là lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan liên quan, lãnh đạo và cán bộ văn hoá xã hội của 20 xã, thị trấn. Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được hướng dẫn và trao đổi kỹ năng điều tra theo các biểu mẫu.

Sau buổi tập huấn các xã, thị trấn sẽ tiến hành triển khai, tổ chức thực hiện thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2010 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2010.
*Ngày 22/5/2010, huyện Văn Lãng đã tổ chức hội nghị tập huấn điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn tới các thành viên Ban chỉ đạo của huyện, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, cán bộ văn hóa, thống kê 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện hướng dẫn cách thu thập số liệu, điền phiếu điều tra theo biểu mẫu với nội dung về hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet đối với cấp huyện. Hiện trạng thu tín hiệu sóng phát thanh, truyền hình; tình hình sử dụng điện thoại, Internet, việc phát hành báo nhân dân đến xã đối với cấp xã. Tại các thôn, bản, khu phố điều tra về điểm Internet công cộng, hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet, các phương tiện máy thu thanh, thu hình tại các hộ gia đình. Hội nghị yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn nắm chắc phương án điều trang thống kê, các bước triển khai cụ thể, đảm bảo phản ánh đúng hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010 trên địa bàn huyện Văn Lãng.
Theo kế hoạch, thời gian bắt đầu tiến hành điều tra từ ngày 1-6 và kết thúc việc thu thập số liệu vào ngày 30-6-2010.

Mai Hạnh - Hoàng Lan