Thứ năm,  08/12/2022

Trên 110 cán bộ được tập huấn công tác phòng chống HIV/AIDS

LSO-Ngày 25/5/2010, Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho tuyến huyện và tuyến xã về công tác phòng chống HIV/AIDS thu hút trên 110 học viên tham gia. Đối với tuyến huyện, thành phần tập huấn chủ chốt là trưởng trạm, cán bộ phụ trách chương trình HIV/AIDS, cán bộ phụ trách chương trình da liễu và một cán bộ phụ trách Phòng khám TTYT huyện, Phòng khám đa khoa khu vực. Đối với tuyến xã Tân Thanh, chủ yếu tập huấn cho trưởng hoặc phó Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể, trưởng thôn, cán bộ y tế thôn, bí thư chi bộ, trưởng các chi hội phụ nữ xã.Tập huấn công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Văn Lãng.Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn cho các học viên về cách xây dựng biểu mẫu thống kê báo cáo theo Quyết định số 28/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Thực trạng căn bệnh HIV/AIDS và mối liên quan giữa HIV/AIDS với bệnh STI (nhiễm trùng lây qua đường tình dục), quản lý bệnh STI tại cộng đồng; chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS có nhiễm...

LSO-Ngày 25/5/2010, Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho tuyến huyện và tuyến xã về công tác phòng chống HIV/AIDS thu hút trên 110 học viên tham gia.
Đối với tuyến huyện, thành phần tập huấn chủ chốt là trưởng trạm, cán bộ phụ trách chương trình HIV/AIDS, cán bộ phụ trách chương trình da liễu và một cán bộ phụ trách Phòng khám TTYT huyện, Phòng khám đa khoa khu vực. Đối với tuyến xã Tân Thanh, chủ yếu tập huấn cho trưởng hoặc phó Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể, trưởng thôn, cán bộ y tế thôn, bí thư chi bộ, trưởng các chi hội phụ nữ xã.
Tập huấn công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Văn Lãng.
Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn cho các học viên về cách xây dựng biểu mẫu thống kê báo cáo theo Quyết định số 28/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Thực trạng căn bệnh HIV/AIDS và mối liên quan giữa HIV/AIDS với bệnh STI (nhiễm trùng lây qua đường tình dục), quản lý bệnh STI tại cộng đồng; chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS có nhiễm các bệnh STI tại cộng đồng và các nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới. Thông qua chương trình tập huấn, các học viên sẽ có thêm kiến thức để vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu thống kê báo cáo số liệu cũng như đạt hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn.

Thanh Huyền