Thứ bảy,  03/12/2022

Chi Lăng: 5 năm một chặng đường thi đua yêu nước

LSO-Theo đánh giá của UBND huyện Chi Lăng, hầu hết các chỉ tiêu KT-XH giai đoạn 2006 – 2010 đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12,92% (mục tiêu là 11,5 đến 12%); GDP đạt 13,68 triệu đồng/người/năm, tăng 5,219 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Kết quả đó không những thể hiện sức mạnh đoàn kết của toàn dân mà còn là sự nhận thức đúng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước.Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, hằng năm UBND huyện Chi Lăng đã xây dựng kế hoạch, phân cụm thi đua, tổ chức ký giao ước giữa các đơn vị trong huyện và đăng ký các tiêu chí thi đua với UBND tỉnh. Đồng thời phát động nhiều đợt thi đua theo...

LSO-Theo đánh giá của UBND huyện Chi Lăng, hầu hết các chỉ tiêu KT-XH giai đoạn 2006 – 2010 đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12,92% (mục tiêu là 11,5 đến 12%); GDP đạt 13,68 triệu đồng/người/năm, tăng 5,219 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Kết quả đó không những thể hiện sức mạnh đoàn kết của toàn dân mà còn là sự nhận thức đúng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước.
Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, hằng năm UBND huyện Chi Lăng đã xây dựng kế hoạch, phân cụm thi đua, tổ chức ký giao ước giữa các đơn vị trong huyện và đăng ký các tiêu chí thi đua với UBND tỉnh. Đồng thời phát động nhiều đợt thi đua theo kế hoạch và chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Vì vậy, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong sản xuất nông – lâm nghiệp, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống. Nhờ đó, 95% diện tích gieo trồng của huyện được sử dụng giống mới có năng suất cao. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành như vùng chuyên canh khoai tây, dưa hấu ở xã Mai Sao, Nhân Lý, Quan Sơn; vùng thuốc lá, ngô ở các xã: Y Tịch, Vạn Linh, Hòa Bình, Thượng Cường; vùng cây ăn quả na ở thị trấn Đồng Mỏ, xã Quang Lang, Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng… Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả ở các thôn bản ngày càng được nhân rộng, tiêu biểu như hộ gia đình ông Lý Văn Quý, thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh; bà Vi Thị Thương, thôn Làng Mủn, xã Quan Sơn; Dương Văn Đóng, thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng; Nguyễn Mạnh Thường, thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng… hằng năm có thu nhập từ 70 đến trên 100 triệu đồng. Những mô hình này không những tạo việc làm cho lao động địa phương mà còn giúp đỡ nhiều hộ khó khăn trong thôn bản.
Nông dân xã Hòa Bình, Chi Lăng vận chuyển xi măng làm đường GTNT – Ảnh: N.Đ.B
Phong trào thi đua trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến nay 100% chi, đảng bộ trực thuộc thành lập được ban chỉ đạo, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức của Người. Qua đó đã có nhiều đơn vị điển hình thực hiện tốt như: Đảng bộ xã Chi Lăng, xã Quang Lang, Đảng ủy Công an huyện, Chi bộ Viện KSND huyện, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Chi cục Thuế… Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua do các cấp, ngành của trung ương và địa phương phát động, nên đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều tập thể điển hình tiên tiến đã nổi lên như thôn Khòn Nghiềng xã Thượng Cường; thôn Quán Thanh, thôn Làng Cằng xã Chi Lăng, thôn Núi Đá xã Quang Lang…Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” được nhân dân đồng tình hưởng ứng và huy động được sự đóng góp sức người sức của xây 7 nhà bia ghi tên liệt sĩ, hỗ trợ xây mới 51 nhà tình nghĩa tặng cho các gia đình chính sách; cùng với nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ về nhà ở cho 787 gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn…
Ghi nhận những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010, huyện Chi Lăng đã có một tập thể được tặng huân chương Lao động hạng Hai, 2 tập thể được nhận huân chương Lao động hạng Ba, 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 7 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 4 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, 123 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra còn có 102 tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua và bằng khen của các bộ, ngành trung ương… Để cho phong trào thi đua mang lại hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, trước hết tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Chỉ thị 39 của Bộ chính trị, xác định rõ công tác thi đua khen thưởng là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hoạt động của tổ chức, đơn vị cũng như đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Có như vậy thì phong trào thi đua yêu nước mới thực sự mạnh về chất, có ý nghĩa thiết thực góp phần tôn vinh cái hay cái đẹp và đẩy lùi cái xấu, cái lạc hậu… như sinh thời Bác Hồ thường nhắc nhở “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên liên tục hàng ngày”.

Thúy Đội