Thứ tư,  07/12/2022

Thí điểm Trạm kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ 18

Ngày 26-5, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trước đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh, bộ đã đồng ý cho phép đưa Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh (quốc lộ 18) đi vào hoạt động thí điểm từ ngày 1-6.Bộ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp Sở GTVT Quảng Ninh tổ chức, hướng dẫn và giám sát hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh (quốc lộ 18) theo quy định. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền tại trạm và thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng các quy định, quy trình liên quan việc kiểm tra, xử phạt về tải trọng xe và việc Trạm kiểm tra tải trọng xe quốc lộ 18 (Quảng Ninh) đi vào hoạt động thí...

Ngày 26-5, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trước đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh, bộ đã đồng ý cho phép đưa Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh (quốc lộ 18) đi vào hoạt động thí điểm từ ngày 1-6.

Bộ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp Sở GTVT Quảng Ninh tổ chức, hướng dẫn và giám sát hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh (quốc lộ 18) theo quy định. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền tại trạm và thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng các quy định, quy trình liên quan việc kiểm tra, xử phạt về tải trọng xe và việc Trạm kiểm tra tải trọng xe quốc lộ 18 (Quảng Ninh) đi vào hoạt động thí điểm.
Theo Nhandan