Thứ ba,  29/11/2022

100% số trạm y tế xã ở Quảng Ngãi có bác sĩ

Sở Y tế Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 431/QĐ-SYT về việc điều động luân phiên 39 bác sĩ từ tuyến tỉnh về công tác ở trạm y tế xã trong thời gian sáu tháng nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng khó khăn.Từ năm 2006 đến nay, ngành y tế Quảng Ngãi đã đầu tư kinh phí đào tạo 82 bác sĩ hệ tập trung tại các trường đại học y khoa trong nước và đã có mười bác sĩ ra trường về công tác tại các trạm y tế xã... Như vậy, qua thực hiện Đề án đưa bác sĩ về công tác cơ sở và Đề án luân phiên bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã bảo đảm 100% số Trạm y tế xã có bác sĩ. Đây là tỉnh đầu tiên trong khu vực miền trung và Tây Nguyên hoàn thành Đề án trên, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa...

Sở Y tế Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 431/QĐ-SYT về việc điều động luân phiên 39 bác sĩ từ tuyến tỉnh về công tác ở trạm y tế xã trong thời gian sáu tháng nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng khó khăn.

Từ năm 2006 đến nay, ngành y tế Quảng Ngãi đã đầu tư kinh phí đào tạo 82 bác sĩ hệ tập trung tại các trường đại học y khoa trong nước và đã có mười bác sĩ ra trường về công tác tại các trạm y tế xã… Như vậy, qua thực hiện Đề án đưa bác sĩ về công tác cơ sở và Đề án luân phiên bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã bảo đảm 100% số Trạm y tế xã có bác sĩ. Đây là tỉnh đầu tiên trong khu vực miền trung và Tây Nguyên hoàn thành Đề án trên, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Theo Nhandan