Thứ bảy,  03/12/2022

Tràng Định: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội

LSO-Trong các ngày từ 25 đến 27/5/2010, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Huyện đoàn Tràng Định tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ Đoàn, Hội cho 90 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn cơ sở.Tại lớp tập huấn, học viên đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn trình bày 5 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội gồm: chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ CNH-HĐH; vị trí vai trò, nhiệm vụ của người Bí thư chi đoàn, thực hành sinh hoạt chi đoàn; kỹ năng thiết kế các hoạt động thanh niên; công tác phát triển đoàn viên mới; kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình của cán bộ đoàn.Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên; Trang bị những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong công tác Đoàn, Hội, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn cơ sở, nhất...

LSO-Trong các ngày từ 25 đến 27/5/2010, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Huyện đoàn Tràng Định tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ Đoàn, Hội cho 90 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn cơ sở.
Tại lớp tập huấn, học viên đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn trình bày 5 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội gồm: chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ CNH-HĐH; vị trí vai trò, nhiệm vụ của người Bí thư chi đoàn, thực hành sinh hoạt chi đoàn; kỹ năng thiết kế các hoạt động thanh niên; công tác phát triển đoàn viên mới; kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình của cán bộ đoàn.
Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên; Trang bị những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong công tác Đoàn, Hội, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn cơ sở, nhất là đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phát huy tính năng động sáng tạo và hiệu quả hoạt động của tuổi trẻ trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Đỗ Hoạt