Thứ bảy,  03/12/2022

Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn: Hỗ trợ 30 triệu đồng tặng quà trẻ em nghèo nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6

LSO-Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo kế hoạch, kinh phí tổ chức hoạt động sẽ được trích từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh, tổng số kinh phí chi là 30 triệu đồng. Theo đó sẽ tổ chức 2 đoàn thăm hỏi, tặng quà 4 điểm trường của thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Hy vọng Lộc Bình. Đối với cá nhân, sẽ tặng quà cho 40 em và hỗ trợ mổ tim cho cháu Hoàng Văn Ơn, xã Tân Văn, huyện Bình Gia. Trong đó Công ty TNHH Bảo Long ủng hộ 10 triệu...

LSO-Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Theo kế hoạch, kinh phí tổ chức hoạt động sẽ được trích từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh, tổng số kinh phí chi là 30 triệu đồng. Theo đó sẽ tổ chức 2 đoàn thăm hỏi, tặng quà 4 điểm trường của thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Hy vọng Lộc Bình. Đối với cá nhân, sẽ tặng quà cho 40 em và hỗ trợ mổ tim cho cháu Hoàng Văn Ơn, xã Tân Văn, huyện Bình Gia. Trong đó Công ty TNHH Bảo Long ủng hộ 10 triệu đồng.

Phong Linh