Thứ bảy,  03/12/2022

Năm tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ tăng 27,1%

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tiếp tục duy trì ở mức cao, ước tháng 5 đạt 127.664 tỷ đồng, tăng 2% so tháng 4-2010, tương đối đồng đều giữa các ngành kinh tế.Khu vực du lịch, dịch vụ sau khi tăng mạnh vào tháng 4 sang tháng 5 đã trở lại mức thông thường. Tuy nhiên, sau năm tháng khu vực du lịch vẫn có mức tăng trưởng lớn nhất (33% so với cùng kỳ năm 2009), tiếp đến là khu vực thương nghiệp tăng 27,7%, dịch vụ tăng 25,4% và khách sạn nhà hàng tăng 23,7%. Như vậy, năm tháng đầu năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của cả nước đã đạt 621.416 tỷ đồng, tăng 27,1% so cùng kỳ năm 2009....

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tiếp tục duy trì ở mức cao, ước tháng 5 đạt 127.664 tỷ đồng, tăng 2% so tháng 4-2010, tương đối đồng đều giữa các ngành kinh tế.

Khu vực du lịch, dịch vụ sau khi tăng mạnh vào tháng 4 sang tháng 5 đã trở lại mức thông thường. Tuy nhiên, sau năm tháng khu vực du lịch vẫn có mức tăng trưởng lớn nhất (33% so với cùng kỳ năm 2009), tiếp đến là khu vực thương nghiệp tăng 27,7%, dịch vụ tăng 25,4% và khách sạn nhà hàng tăng 23,7%. Như vậy, năm tháng đầu năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của cả nước đã đạt 621.416 tỷ đồng, tăng 27,1% so cùng kỳ năm 2009.
Theo Nhandan