Thứ năm,  08/12/2022

Triển khai cân, đo trẻ em đợt 1/2010 tại 226 xã, phường, thị trấn

LSO-Thực hiện Chương trình Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em và nhân Tháng hành động Vì trẻ em 2010, từ ngày 28/5/2010, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Lạng Sơn triển khai đợt cân, đo cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi tại 226/226 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.Cân trẻ trên 24 tháng tuổi tại Trạm y tế xã Hải Yến (Cao Lộc).Trong đợt này, tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức các hoạt động: cân, đo cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi nhằm theo dõi tăng trưởng, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em; tổ chức truyền thông về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, các bà mẹ, người chăm sóc trẻ và kết hợp bổ sung Vitamin A cho trẻ em.... Qua kết quả cân, đo trẻ nhằm xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi của huyện và xã. Đo chiều cao cho trẻ dưới 24 tháng tuổi.Lạng Sơn hiện có khoảng 51 ngàn trẻ em dưới 60 tháng tuổi, năm 2010, toàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 95-98% trẻ em trong độ tuổi được...

LSO-Thực hiện Chương trình Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em và nhân Tháng hành động Vì trẻ em 2010, từ ngày 28/5/2010, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Lạng Sơn triển khai đợt cân, đo cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi tại 226/226 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Cân trẻ trên 24 tháng tuổi tại Trạm y tế xã Hải Yến (Cao Lộc).
Trong đợt này, tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức các hoạt động: cân, đo cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi nhằm theo dõi tăng trưởng, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em; tổ chức truyền thông về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, các bà mẹ, người chăm sóc trẻ và kết hợp bổ sung Vitamin A cho trẻ em…. Qua kết quả cân, đo trẻ nhằm xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi của huyện và xã.
Đo chiều cao cho trẻ dưới 24 tháng tuổi.
Lạng Sơn hiện có khoảng 51 ngàn trẻ em dưới 60 tháng tuổi, năm 2010, toàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 95-98% trẻ em trong độ tuổi được cân, đo theo dõi tăng trưởng. Theo kế hoạch, đợt cân, đo trẻ em sẽ diễn ra đến 7-8/6/2010.

Bảo Vy