Thứ hai,  05/12/2022

Ghi nhận từ thôn văn hóa

LSO-Nằm ở phía Đông Nam thị trấn Na Dương (Lộc Bình), khu 10 có diện tích tự nhiên 1,5km2 với 68 hộ, 273 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh, Hoa cùng chung sống. Hầu hết dân cư trong khu là cán bộ công chức Nhà nước đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, chỉ có 5 hộ làm nghề nông, 6 hộ buôn bán nhỏ và làm các công việc dịch vụ. Do vậy việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2006- 2010 do các cấp phát động đã đạt được nhiều kết quả tốt.Khoai tây là giống cây trồng được người dân Lộc Bình lựa chọn làm cây xóa đói giảm nghèo.Bí thư chi bộ khu 10, bà Lê Thị May cho biết: ngay khi vừa tiếp thu nội dung cuộc vận động, chi bộ khu đã triệu tập cuộc họp mở rộng để triển khai thực hiện, trong đó có quán triệt, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên với tinh thần: mỗi thành viên, mỗi đảng viên là một cộng tác viên trong ban...

LSO-Nằm ở phía Đông Nam thị trấn Na Dương (Lộc Bình), khu 10 có diện tích tự nhiên 1,5km2 với 68 hộ, 273 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh, Hoa cùng chung sống. Hầu hết dân cư trong khu là cán bộ công chức Nhà nước đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, chỉ có 5 hộ làm nghề nông, 6 hộ buôn bán nhỏ và làm các công việc dịch vụ. Do vậy việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2006- 2010 do các cấp phát động đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Khoai tây là giống cây trồng được người dân Lộc Bình lựa chọn làm cây xóa đói giảm nghèo.
Bí thư chi bộ khu 10, bà Lê Thị May cho biết: ngay khi vừa tiếp thu nội dung cuộc vận động, chi bộ khu đã triệu tập cuộc họp mở rộng để triển khai thực hiện, trong đó có quán triệt, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên với tinh thần: mỗi thành viên, mỗi đảng viên là một cộng tác viên trong ban dân vận. Sau đó, khu tiếp tục tổ chức họp toàn khu thôn để triển khai trong cuộc họp có nêu rõ tiêu chí gia đình văn hóa, khu văn hóa và thống nhất 100% số hộ phấn đấu thực hiện tiêu chí đã đề ra. Để thực hiện tốt nội dung kế hoạch, Ban mặt trận khu đã đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể trong từng năm, các tổ chức đoàn thể trong khu cũng tích cực phối hợp hoạt động, thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng. Thông qua các phòng trào thi đua yêu nước, các cá nhân, gia đình, tổ chức khu đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước để xây dựng tập thể vững mạnh. Thực hiện tốt các quy ước, hương ước của khu; nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ cho các quỹ: “vì người nghèo, “bảo trợ trẻ em”, “ủng hộ thiên tai bão lụt”… Phát huy tinh thần đoàn kết, các cá nhân, gia đình trong thôn cũng đã nhiệt tình giúp đỡ nhau, kết hợp với sự quan tâm của các tổ chức thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Năm 2006 khu có 9/68 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 2 hộ nghèo, trong đó có 1 hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội, 1 hộ do bệnh tật thường xuyên. Với sự đoàn kết nhất trí và lòng quyết tâm cao, có ý thức xây dựng tập thể, xây dựng đời sống văn hóa, chỉ riêng trong năm 2009, nhân dân toàn khu đã góp được 46,25 triệu đồng và 334 ngày công, kết hợp với sự hỗ trợ từ nhà nước xây dựng nhà văn hóa thôn có diện tích trên 50m2 và đã đưa vào sử dụng. Các hủ tục về ma chay, cưới xin được đẩy lùi; trong 5 năm liền không có người sinh con thứ 3; có 4 vụ việc mâu thuẫn cá nhân phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày đều được tổ hòa giải tổ chức hòa giải thành công, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu được đảm bảo.
Theo trưởng khu Trần Văn Dụng, để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, trước hết, chi bộ, trưởng khu, các tổ chức đoàn thể trong khu phải nhận thức được rõ mục đích, yêu cầu và nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong đó bà con phải đoàn kết nhất trí và xây dựng thành nội dung, kế hoạch cụ thể để cùng bàn bạc, thống nhất và thực hiện có hiệu quả. Ban mặt trận khu có vai trò rất quan trọng trong việc phân công trách nhiệm cho từng thành viên, chịu trách nhiệm từng khâu công việc, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hiến công, hiến kế của các cán bộ hưu trí có bề dày kinh nghiệm để cùng tuyên truyền đến người dân. Các cán bộ, đảng viên phải thống nhất, gương mẫu trong lời nói, hành động để người dân học tập nhằm đẩy mạnh cuộc vận động phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng, tạo ra tính bền vững thúc đẩy phong trào đi lên. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không áp đặt, các công việc cần có sự công khai dân chủ, điều đó sẽ tạo lòng tin, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Trong 5 năm 2006- 2010, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, căn cứ vào các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa, có trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa và khu 5 năm liền đạt danh hiệu khu văn hóa. Các tổ chức đoàn thể trong thôn như: Chi bộ, tổ mặt trận tổ quốc, hội người cao tuổi, tổ an ninh… Nhiều năm liền được các cấp biểu dương, tặng bằng khen, giấy khen.

Hoàng Huy