Thứ ba,  29/11/2022

Thành lập Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc Lạng Sơn

LSO-Ngày 28/5/2010, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Dự buổi lễ có ông Vi Hồng Nhân, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Dân tộc, Bộ VHTT&DL, Trưởng Ban vận động thành lập Hội; đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL và các nghệ nhân, nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.Nhằm bảo tồn và phát huy vốn dân ca các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ngày 4/5/2010 UBND tỉnh đã có Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Hội ra đời sẽ đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân muốn lại được hát, được nghe những câu sli, câu lượn đậm đà bản sắc dân tộc, đặc trưng của quê hương Xứ...

LSO-Ngày 28/5/2010, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.
Dự buổi lễ có ông Vi Hồng Nhân, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Dân tộc, Bộ VHTT&DL, Trưởng Ban vận động thành lập Hội; đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL và các nghệ nhân, nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.
Nhằm bảo tồn và phát huy vốn dân ca các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ngày 4/5/2010 UBND tỉnh đã có Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Hội ra đời sẽ đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân muốn lại được hát, được nghe những câu sli, câu lượn đậm đà bản sắc dân tộc, đặc trưng của quê hương Xứ Lạng.

Ngọc Hiếu