Thứ tư,  07/12/2022

Tổ chức hội thi " Chúng em với thủ đô 1000 năm tuổi"

LSO-Ngày 31/5/2010, Huyện đoàn Cao Lộc đã phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Cao Lộc tổ chức hội thi hùng biện với chủ đề “chúng em với thủ đô 1000 năm tuổi” tại Trung tâm văn hóa huyện.Tham dự hội thi là 42 thí sinh đến từ 42 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tại hội thi các thí sinh đã trình bày phần thi hùng biện với các nội dung như: hoàn cảnh khởi dựng và những chặng đường lịch sử của Thăng Long- Hà Nội; một số chiến công hiển hách của ông cha ta trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm gắn với Thăng Long-Hà Nội; những thành tựu và phát triển, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thăng Long-Hà Nội, văn hóa Hà Nội; trách nhiệm của thế hệ măng non và của bản thân trong công việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của Thăng Long-Hà Nội trong học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao 1 giải xuất sắc, 2 giải nhất, 4 giải...

LSO-Ngày 31/5/2010, Huyện đoàn Cao Lộc đã phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Cao Lộc tổ chức hội thi hùng biện với chủ đề “chúng em với thủ đô 1000 năm tuổi” tại Trung tâm văn hóa huyện.
Tham dự hội thi là 42 thí sinh đến từ 42 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tại hội thi các thí sinh đã trình bày phần thi hùng biện với các nội dung như: hoàn cảnh khởi dựng và những chặng đường lịch sử của Thăng Long- Hà Nội; một số chiến công hiển hách của ông cha ta trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm gắn với Thăng Long-Hà Nội; những thành tựu và phát triển, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thăng Long-Hà Nội, văn hóa Hà Nội; trách nhiệm của thế hệ măng non và của bản thân trong công việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của Thăng Long-Hà Nội trong học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao 1 giải xuất sắc, 2 giải nhất, 4 giải nhì và 6 giải ba cho các thí sinh có thành tích cao nhất và chọn 2 thí sinh xuất sắc nhất đi tham dự hội thi cấp tỉnh.

Bùi Thảo