Thứ ba,  29/11/2022

Bình Gia: 43 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

LSO-Trong tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, lực lượng chức năng của huyện Bình Gia đã tiến hành kiểm tra 319 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 43 cơ sở vi phạm về chất lượng VSATTP. Trong đó, phạt tiền 4 cơ sở với tổng số tiền phạt là 2 triệu 700 nghìn đồng, tiêu hủy 16 loại sản phẩm của 36 cơ sở không đảm bảo chất lượng VSATTP.Đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định về VSATTP. Tuy nhiên, còn nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm ở các xã vùng sâu kinh doanh hàng quá hạn, không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng, bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ....

LSO-Trong tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, lực lượng chức năng của huyện Bình Gia đã tiến hành kiểm tra 319 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 43 cơ sở vi phạm về chất lượng VSATTP.
Trong đó, phạt tiền 4 cơ sở với tổng số tiền phạt là 2 triệu 700 nghìn đồng, tiêu hủy 16 loại sản phẩm của 36 cơ sở không đảm bảo chất lượng VSATTP.
Đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định về VSATTP. Tuy nhiên, còn nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm ở các xã vùng sâu kinh doanh hàng quá hạn, không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng, bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đỗ Hoạt