Thứ tư,  07/12/2022

Văn phòng công an tỉnh: chính xác, kịp thời trong công tác tham mưu

LSO-Là đơn vị tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ văn phòng CA tỉnh luôn đưa mục tiêu chính xác, kịp thời trong công việc lên hàng đầu. Tích cực, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đơn vị chủ động trong các lĩnh vực công tác, xác định rõ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó hàng tháng, hàng quý tổ chức giao ban từng lĩnh vực, chuyên đề để kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Chủ động tập hợp mọi mặt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cập nhật tiến độ, kết quả công việc đang triển khai của các đơn vị nghiệp vụ. Giúp lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường kiểm tra các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phát hiện kịp thời những vấn đề mới phát sinh để phòng ngừa. Đặc biệt những năm qua đơn vị đã chủ động đề xuất tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh...

LSO-Là đơn vị tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ văn phòng CA tỉnh luôn đưa mục tiêu chính xác, kịp thời trong công việc lên hàng đầu. Tích cực, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đơn vị chủ động trong các lĩnh vực công tác, xác định rõ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện.
Trên cơ sở đó hàng tháng, hàng quý tổ chức giao ban từng lĩnh vực, chuyên đề để kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Chủ động tập hợp mọi mặt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cập nhật tiến độ, kết quả công việc đang triển khai của các đơn vị nghiệp vụ. Giúp lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường kiểm tra các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phát hiện kịp thời những vấn đề mới phát sinh để phòng ngừa. Đặc biệt những năm qua đơn vị đã chủ động đề xuất tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh toàn diện công tác nghiệp vụ cơ bản ở tất các các đầu mối, qua đó thúc đẩy công tác nghiệp vụ làm cho các đơn vị chuyển biến rõ rệt, được Bộ công an đánh giá cao. Đồng thời cán bộ văn phòng còn trợ giúp đắc lực cho Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh thực hiện tốt chức năng của một cơ quan thường trực trong việc triển khai các chương trình Nghị quyết đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp nhận người lao động vượt biên trái phép trở về.
Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, am hiểu pháp luật luôn chủ động đề xuất cho lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng văn bản ban hành chính xác được cấp trên đánh giá có chất lượng đáp ứng được yêu cầu của tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác nắm tình hình ngày càng được mở rộng, chất lượng công tác nắm, thu tín sâu và toàn diện đã chủ động phát hiện sớm các âm mưu, kế hoạch hoạt động của các hoạt động phá hoại của kẻ địch, giúp cho việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Từng bước tổ chức nghiên cứu ứng dụng tin học công nghệ cao vào xử lý thông tin. Mạng lưới thông tin bảo mật có bước phát triển vượt bậc. Là một trong những tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống khép kín máy mã FAX – tính trên mạng liên lạc. Mỗi năm lượng điện mã dịch chuyển qua mạng liên lạc cơ yếu rất lớn đều được bảo mật an toàn, chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ huy của Công an tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tài liệu văn bản đến và đi đảm bảo chặt chẽ, chính xác, kịp thời, không để tồn đọng gây ảnh hưởng đến thời gian hoặc độ khẩn cấp của tài liệu, công văn. Tổ chức in sao các tài liệu đảm bảo chất lượng, thực hiện nghiên túc công tác lưu trữ, chế độ bảo mật, quản lý chặt chẽ các loại con dấu theo qui định …
Khối lượng đầu việc nhiều, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cán bộ văn phòng tham mưu tổng hợp đã phải nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng vươn lên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành một đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Nhiều lượt tập thể và cá nhận được vinh dự nhận bằng khen, giấy khen các cấp ghi nhận những đóng góp hết mình của cán bộ chiến sỹ văn phòng tham mưu tổng hợp.
Dưới sự tham mưu khoa học, đúng đắn của đơn vị văn phòng cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, lực lượng công an Lạng Sơn sẽ không ngừng trưởng thành vững mạnh toàn diện, cán bộ chiến sỹ hăng hái thi đua lập thành tích, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguyễn Thái