Thứ tư,  07/12/2022

Ngày thế giới không hút thuốc lá năm 2010 với chủ đề "Giới tính và thuốc lá"

Theo Roi-tơ, nhân Ngày thế giới không hút thuốc lá (31-5), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra chủ đề "Giới tính và thuốc lá", nhằm cảnh báo tệ nạn hút thuốc lá đang lan tràn trong nữ giới.Theo WHO, thế giới hiện có hơn một tỷ người hút thuốc lá, trong đó nữ giới chiếm gần 20% (200 triệu người). Các hãng sản xuất thuốc lá đang áp dụng các biện pháp quảng cáo nhằm thu hút đối tượng khách hàng là phụ nữ. Theo điều tra của WHO, có hơn 8% số trẻ em nữ trong độ tuổi từ 13 đến 15 (tương đương 4,7 triệu người) ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đang hút thuốc lá. Các bệnh liên quan thuốc lá là nguyên nhân làm năm triệu người chết mỗi năm trên thế giới, trong đó có 1,5 triệu phụ nữ; 3.000 người chết mỗi ngày ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. WHO dự báo, đến năm 2030, số người chết vì hút thuốc lá sẽ lên tới tám triệu người/năm, trong đó có 2,5 triệu phụ...

Theo Roi-tơ, nhân Ngày thế giới không hút thuốc lá (31-5), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra chủ đề “Giới tính và thuốc lá”, nhằm cảnh báo tệ nạn hút thuốc lá đang lan tràn trong nữ giới.


Theo WHO, thế giới hiện có hơn một tỷ người hút thuốc lá, trong đó nữ giới chiếm gần 20% (200 triệu người). Các hãng sản xuất thuốc lá đang áp dụng các biện pháp quảng cáo nhằm thu hút đối tượng khách hàng là phụ nữ.


Theo điều tra của WHO, có hơn 8% số trẻ em nữ trong độ tuổi từ 13 đến 15 (tương đương 4,7 triệu người) ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đang hút thuốc lá. Các bệnh liên quan thuốc lá là nguyên nhân làm năm triệu người chết mỗi năm trên thế giới, trong đó có 1,5 triệu phụ nữ; 3.000 người chết mỗi ngày ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. WHO dự báo, đến năm 2030, số người chết vì hút thuốc lá sẽ lên tới tám triệu người/năm, trong đó có 2,5 triệu phụ nữ.
Theo Nhandan