Thứ bảy,  03/12/2022

Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường

Ngày 1-6, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5-6). Đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường tới dự. Ngày 5-6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Môi trường thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay là "Đa dạng sinh học", với thông điệp "Nhiều loài, một hành tinh, tương lai chúng ta", với mục tiêu đặt con người trong bối cảnh các vấn đề môi trường đang gặp phải như: Biến đổi khí hậu; rừng và đa dạng sinh học; nước và ô nhiễm nguồn nước; biển và ô nhiễm biển; sa mạc hóa, đô thị và công nghiệp hóa; chất thải và xử lý chất thải; dân số; đói nghèo và môi trường. MTTQ Việt Nam phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Trong dịp này, MTTQ Việt Nam triển khai xây dựng hơn...

Ngày 1-6, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5-6). Đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường tới dự.

Ngày 5-6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Môi trường thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay là “Đa dạng sinh học”, với thông điệp “Nhiều loài, một hành tinh, tương lai chúng ta”, với mục tiêu đặt con người trong bối cảnh các vấn đề môi trường đang gặp phải như: Biến đổi khí hậu; rừng và đa dạng sinh học; nước và ô nhiễm nguồn nước; biển và ô nhiễm biển; sa mạc hóa, đô thị và công nghiệp hóa; chất thải và xử lý chất thải; dân số; đói nghèo và môi trường. MTTQ Việt Nam phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Trong dịp này, MTTQ Việt Nam triển khai xây dựng hơn 200 mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường ở các tỉnh, thành phố, thực hiện Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” …

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu về Năm quốc tế về đa dạng sinh học hướng tới Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học được tổ chức vào tháng 10-2010 tại Nhật Bản.Từ ngày 3 đến 6-6-2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức chuỗi các sự kiện về môi trường trong đó tập trung vào các vấn đề về môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển …
Theo Nhandan