Thứ hai,  05/12/2022

Chỗ dựa vững chắc cho người nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã giúp hàng trăm nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là hộ nghèo đồng bào các dân tộc miền núi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An vươn lên, có cuộc sống ấm no. Năm 2003, hộ bà Cụt Thị Loan, dân tộc Khơ Mú ở bản Côi, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho vay ba triệu đồng, mua một cặp bò giống, đến nay đã phát triển lên thành đàn bò tám con với tổng trị giá khoảng gần 40 triệu đồng. Sau năm năm, gia đình bà Loan trả được nợ ngân hàng và trở thành hộ khá của bản. Hộ bà Mằn, xã Lưu Kiền, được Ngân hàng CSXH huyện cho vay năm triệu đồng để đầu tư chăn nuôi trâu, bò. Sau gần một năm, gia đình bà Mằn đã có đàn trâu, bò năm con trị giá hơn 30 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình bà thoát khỏi danh sách đối tượng hộ nghèo của xã.Tương Dương, một huyện miền núi rẻo cao nằm ở phía tây nam của tỉnh...

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã giúp hàng trăm nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là hộ nghèo đồng bào các dân tộc miền núi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An vươn lên, có cuộc sống ấm no.

Năm 2003, hộ bà Cụt Thị Loan, dân tộc Khơ Mú ở bản Côi, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho vay ba triệu đồng, mua một cặp bò giống, đến nay đã phát triển lên thành đàn bò tám con với tổng trị giá khoảng gần 40 triệu đồng. Sau năm năm, gia đình bà Loan trả được nợ ngân hàng và trở thành hộ khá của bản. Hộ bà Mằn, xã Lưu Kiền, được Ngân hàng CSXH huyện cho vay năm triệu đồng để đầu tư chăn nuôi trâu, bò. Sau gần một năm, gia đình bà Mằn đã có đàn trâu, bò năm con trị giá hơn 30 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình bà thoát khỏi danh sách đối tượng hộ nghèo của xã.

Tương Dương, một huyện miền núi rẻo cao nằm ở phía tây nam của tỉnh Nghệ An có 21/22 xã, thị trấn (chiếm 99%) nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Trước đây do trình độ dân trí còn hạn chế, người dân lại thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế nên tỷ lệ hộ nghèo vào năm 2002, 2003 chiếm hơn 70%, xếp trong tốp huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Năm 2003, khi thành lập Ngân hàng CSXH, bằng số vốn được vay từ 5 đến 10 triệu đồng/hộ, các hộ nghèo đã đầu tư xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế như: chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng rừng; phát triển ngành nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Hồ Cảnh nói: Nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay nên tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm từ 79% năm 2005 xuống còn 58% năm 2009. Bên cạnh hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vốn cho vay các mục tiêu khác như: giải quyết việc làm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; xây dựng hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường, cũng đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp. Trong những năm qua, Ngân hàng CSXH thật sự trở thành “bà đỡ” tích cực cho các hộ nghèo, góp phần không nhỏ xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho bà con Thái, Mông, Khơ Mú… Cùng với huyện Tương Dương, các huyện miền núi rẻo cao như Kỳ Sơn, Quế Phong, nhờ được vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH, hàng nghìn hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo.

Thời gian qua, Ngân hàng CSXH Nghệ An đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng. Do vậy, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ bình quân hằng năm 45%, tăng gấp 2,25 lần so với mục tiêu đề ra. Đến tháng 5-2010, dư nợ của chín chương trình cho vay đạt 3.123 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần so với chỉ tiêu đề ra. Tổng số khách hàng đang có quan hệ vay vốn là 294 nghìn hộ, dư nợ bình quân 10,6 triệu đồng/khách hàng. Một số chương trình tín dụng duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong nhiều năm liền và chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ như: cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Ngân hàng còn chỉ đạo quyết liệt thực hiện cho vay theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình xóa nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. Chỉ trong một thời gian ngắn, quy mô tín dụng của ba huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong tăng gấp hai lần so với cuối năm 2008 và đạt tổng dư nợ 508 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng: giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xuất khẩu lao động tiếp tục được quan tâm và triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống nhân dân.

Bằng nguồn vốn ưu đãi, qua năm năm thực hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thu hút và giải quyết cho gần 14 nghìn lao động có việc làm ổn định, gần 40 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng, giải quyết vấn đề về vốn cho hơn bốn nghìn đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động. Bước đầu triển khai có hiệu quả một số chương trình tín dụng như: cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/QĐ-TTg, đạt dư nợ 43 tỷ đồng; cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn 480 triệu đồng. Dư nợ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 14,2 tỷ đồng. Năm năm qua, nguồn vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho 493 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương, làm giảm tỷ lệ đói nghèo từ 27,5% năm 2005 xuống còn 14,7% năm 2009. Đến nay hệ thống mô hình tổ chức của Chi nhánh được hình thành từ tỉnh tới cơ sở: gồm văn phòng Ngân hàng tỉnh, 19 Phòng giao dịch cấp huyện, 498 điểm giao dịch tại xã đã và đang hoạt động ngày càng hoàn thiện và đi vào nề nếp.

Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Ngân hàng CSXH Nghệ An Lê Xuân Tỵ cho biết: Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH Nghệ An sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới cơ chế nghiệp vụ cho vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức xã hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách về phương thức sản xuất, mở rộng ngành nghề, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng hằng năm từ 20 đến 25%; Tăng cường quản lý chất lượng tín dụng… Xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho người nghèo.
Theo Nhandan