Thứ ba,  29/11/2022

Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường năm 2010

LSO-Ngày 1/6/2010, tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Na Dương (TKV), Công ty Nhiệt điện Na Dương, huyện Lộc Bình phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường Lạng Sơn đã tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường năm 2010.Tại lớp tập huấn, 67 cán bộ, nhân viên là trưởng, phó các phòng ban, cán bộ quản lý, quản đốc, an toàn vệ sinh viên của Công ty đã được các chuyên viên, kỹ sư môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Lạng Sơn phổ biến các chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường như: Luật đa dạng sinh học; phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và những vấn đề liên quan, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường... Đây là năm thứ ba liên tiếp Công ty Nhiệt điện Na Dương thực hiện tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ nhân viên về công tác bảo vệ môi trường nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên về công tác bảo vệ môi...

LSO-Ngày 1/6/2010, tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Na Dương (TKV), Công ty Nhiệt điện Na Dương, huyện Lộc Bình phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường Lạng Sơn đã tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường năm 2010.
Tại lớp tập huấn, 67 cán bộ, nhân viên là trưởng, phó các phòng ban, cán bộ quản lý, quản đốc, an toàn vệ sinh viên của Công ty đã được các chuyên viên, kỹ sư môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Lạng Sơn phổ biến các chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường như: Luật đa dạng sinh học; phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và những vấn đề liên quan, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường… Đây là năm thứ ba liên tiếp Công ty Nhiệt điện Na Dương thực hiện tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ nhân viên về công tác bảo vệ môi trường nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên về công tác bảo vệ môi trường.

Công Quân