Thứ năm,  08/12/2022

Chi cục thuế Lộc Bình nhận trợ cấp mẹ liệt sỹ

LSO-Ngày 31/5/2010, Chi cục thuế huyện Lộc Bình đã đến thăm và nhận trợ cấp cho mẹ liệt sỹ Vi Thị Hiên, thôn Khòn Sè, xã Sàn Viên với mức trợ cấp 300.000 nghìn đồng/tháng, kể từ tháng 6/2010. Số tiền trợ cấp trên được trích từ tiền lương tự nguyện đóng góp của tập thể cán bộ, công chức Chi cục thuế Lộc Bình.Tại đây, Chi cục thuế Lộc Bình đã trao tiền trợ cấp tháng đầu tiên cho mẹ và chúc mẹ mạnh khoẻ, sống lâu để bảo ban con cháu chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà...

LSO-Ngày 31/5/2010, Chi cục thuế huyện Lộc Bình đã đến thăm và nhận trợ cấp cho mẹ liệt sỹ Vi Thị Hiên, thôn Khòn Sè, xã Sàn Viên với mức trợ cấp 300.000 nghìn đồng/tháng, kể từ tháng 6/2010.
Số tiền trợ cấp trên được trích từ tiền lương tự nguyện đóng góp của tập thể cán bộ, công chức Chi cục thuế Lộc Bình.Tại đây, Chi cục thuế Lộc Bình đã trao tiền trợ cấp tháng đầu tiên cho mẹ và chúc mẹ mạnh khoẻ, sống lâu để bảo ban con cháu chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trần Lương