Thứ tư,  01/02/2023

Thực hiện tốt các phong trào thi đua: Động lực cho sự phát triển bền vững

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế-chính trị-xã hội của tỉnh, xác định việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, tạo động lực cho sự nghiệp phát triển bền vững của thành phố.Vì vậy, trong 5 năm qua, từ năm 2006-2010, công tác công đoàn và phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ CBCNVCLĐ thành phố luôn được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh và cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp. Các phong trào đã được CĐCS tổ chức triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.Công nhân lao động ở công ty TNHH Bảo Long.Thực hiện phong trào lao động giỏi với năng suất, chất lượng, đảm bảo ATVSLĐ, các CĐCS khối doanh nghiệp trong nước, doanh nghệp có vốn đầu tư nước ngoài đã phối hợp với lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, triển khai cho CNVCLĐ đăng ký thi đua. Hàng năm, nhân các ngày kỷ niệm lớn, các doanh nghiệp đều tổ chức thi đua lao...

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế-chính trị-xã hội của tỉnh, xác định việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, tạo động lực cho sự nghiệp phát triển bền vững của thành phố.
Vì vậy, trong 5 năm qua, từ năm 2006-2010, công tác công đoàn và phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ CBCNVCLĐ thành phố luôn được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh và cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp. Các phong trào đã được CĐCS tổ chức triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Công nhân lao động ở công ty TNHH Bảo Long.
Thực hiện phong trào lao động giỏi với năng suất, chất lượng, đảm bảo ATVSLĐ, các CĐCS khối doanh nghiệp trong nước, doanh nghệp có vốn đầu tư nước ngoài đã phối hợp với lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, triển khai cho CNVCLĐ đăng ký thi đua. Hàng năm, nhân các ngày kỷ niệm lớn, các doanh nghiệp đều tổ chức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo ATVSLĐ như: Công ty TNHH Bảo Long, Công ty TNHH Chi Lê, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng… đã không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, mở rộng sản xuất, đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, chất lượng đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh. Hàng năm đạt doanh thu cao, đóng góp hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân từ 2.000.000đ-2.500.000đ/người/tháng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn quan tâm làm tốt công tác giáo dục công nhân lao động trong rèn luyện tác phong công nghiệp, nắm vững và thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, các tiêu chuẩn quy phạm ATVSLĐ. Công tác phòng chống cháy nổ được tăng cường, chính vì vậy, trong 5 năm qua không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh.
Trong phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, các CĐCS đã chủ động đề xuất, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức động viên CBCNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ và tạo điều kiện về kinh phí để họ yên tâm học tập. Vì vậy, hàng năm, đã có hàng trăm CBCNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, từng bước phổ cập đại học, tăng tỷ lệ sau đại học, tập huấn nâng cao tay nghề và tiếp thu các công nghệ mới…Trong 5 năm, đã có 3 cán bộ được đào tạo trên đại học, trên 80 CBCNVCLĐ đi học các lớp cao đẳng, đại học, 27 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, trên 600 CNLĐ được đào tạo các lớp kỹ thuật nâng cao tay nghề…
Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội được các CĐCS tích cực triển khai có hiệu quả. Thông qua phong trào đã có nhiều cá nhân điển hình tiên tiến xung kích đi đầu trong mọi phong trào, được Nhà nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng Ba và bằng khen của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương. 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 95% gia đình CBCNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa hàng năm…
Ghi nhận những thành tích đó, trong 5 năm qua, đã có 38 tập thể được công nhận là lao động xuất sắc, 253 tập thể đạt lao động tiên tiến, 123 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 1 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 3 tập thể được tặng cờ thi đua của cấp bộ, ngành Trung ương; 1 tập thể được tặng huân chương Độc lập hạng Ba, 6 tập thể được tăng huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 9 tập thể được tặng bằng khen của Chính phủ, 3 tập thể được tặng cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam… và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đức Anh