Thứ năm,  09/02/2023

Xây dựng trạm điện mặt trời ở vùng cao Quảng Bình

Sở Công thương tỉnh Quảng Bình cho biết, tại xã vùng cao Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Công ty Schneider Electric Việt Nam (Tập đoàn Schneider Electric Cộng hòa Pháp) đầu tư xây dựng một trạm điện năng lượng mặt trời phục vụ đồng bào dân tộc Ma Coong.Thượng Trạch là một trong mười xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình mà điện lưới quốc gia chưa đến được. Trạm điện năng lượng mặt trời nói trên có công suất 11kW đang được khẩn trương thi công lắp đặt, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay để có điện cung cấp cho 35 hộ dân đồng bào Ma Coong, một trường học và một đồn biên phòng ở bản 61 xã Thượng Trạch. Tổng mức đầu tư trạm điện này hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó 70% nguồn vốn do tổ chức Energy Asssistance France và quỹ Schneider Electric tài trợ....

Sở Công thương tỉnh Quảng Bình cho biết, tại xã vùng cao Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Công ty Schneider Electric Việt Nam (Tập đoàn Schneider Electric Cộng hòa Pháp) đầu tư xây dựng một trạm điện năng lượng mặt trời phục vụ đồng bào dân tộc Ma Coong.

Thượng Trạch là một trong mười xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình mà điện lưới quốc gia chưa đến được. Trạm điện năng lượng mặt trời nói trên có công suất 11kW đang được khẩn trương thi công lắp đặt, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay để có điện cung cấp cho 35 hộ dân đồng bào Ma Coong, một trường học và một đồn biên phòng ở bản 61 xã Thượng Trạch. Tổng mức đầu tư trạm điện này hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó 70% nguồn vốn do tổ chức Energy Asssistance France và quỹ Schneider Electric tài trợ.
Theo Nhandan