Thứ năm,  09/02/2023

Tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện BHYT và quản lý giá thuốc

Ngày 2-6, tại Hà Nội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Đại biểu quốc hội với chính sách, pháp luật về y tế. Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chủ trì hội thảo. Các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Luật Dược.Bộ Y tế đề xuất các giải pháp triển khai chính sách BHYT đạt kết quả cao nhất như: Đề nghị cơ quan BHXH cần đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi thẻ; tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước về BHYT; hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT; đưa nội dung giám sát thực hiện Luật BHYT vào chương trình công tác năm 2011 của QH...Bộ Y tế cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung vào Luật Dược, có bộ phận thanh tra chuyên ngành dược; cần xây dựng một nghị định riêng hướng dẫn về đấu thầu thuốc; xem...

Ngày 2-6, tại Hà Nội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Đại biểu quốc hội với chính sách, pháp luật về y tế. Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chủ trì hội thảo. Các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Luật Dược.

Bộ Y tế đề xuất các giải pháp triển khai chính sách BHYT đạt kết quả cao nhất như: Đề nghị cơ quan BHXH cần đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi thẻ; tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước về BHYT; hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT; đưa nội dung giám sát thực hiện Luật BHYT vào chương trình công tác năm 2011 của QH…

Bộ Y tế cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung vào Luật Dược, có bộ phận thanh tra chuyên ngành dược; cần xây dựng một nghị định riêng hướng dẫn về đấu thầu thuốc; xem xét sửa đổi quy định về tỷ lệ khuyến mại trong kinh doanh thuốc theo hướng giảm tỷ lệ (%) khuyến mại…
Theo Nhandan