Thứ ba,  29/11/2022

Phát động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2010

Ngày 2-6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2010. Đến dự có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2010 có chủ đề "Xét nghiệm HIV cho mẹ - Sức khỏe cho con" được thực hiện tại 225 điểm cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên cả nước. Tham gia chương trình, phụ nữ được tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai; cung cấp thuốc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho bà mẹ mang thai nhiễm HIV và trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; cung cấp sữa ăn thay thế sữa mẹ cho trẻ em sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV... Mỗi năm nước ta có khoảng sáu nghìn phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Hiện nay, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở nước ta khoảng 35%....

Ngày 2-6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2010. Đến dự có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2010 có chủ đề “Xét nghiệm HIV cho mẹ – Sức khỏe cho con” được thực hiện tại 225 điểm cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên cả nước. Tham gia chương trình, phụ nữ được tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai; cung cấp thuốc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho bà mẹ mang thai nhiễm HIV và trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; cung cấp sữa ăn thay thế sữa mẹ cho trẻ em sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV… Mỗi năm nước ta có khoảng sáu nghìn phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Hiện nay, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở nước ta khoảng 35%. Tuy nhiên, nếu tình trạng nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai được phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con thì tỷ lệ này giảm còn khoảng 5%.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, cuộc chiến đương đầu với HIV/AIDS còn khó khăn và lâu dài. Toàn xã hội, đặc biệt là phụ nữ tích cực tham gia Tháng cao điểm vì sức khỏe của mình và con cái. Các bộ, ngành, đoàn thể, đặc biệt là UBND các tỉnh, thành phố, chỉ đạo xây dựng và triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con không chỉ trong tháng mà là hoạt động xuyên suốt trong năm. Ngành Y tế cần mở rộng việc cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho tất cả những người có nhu cầu. Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và Chính phủ các nước cùng với Việt Nam cam kết hành động thiết thực, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống dịch bệnh này.
Theo Nhandan