Thứ ba,  29/11/2022

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6)

Ngày 2-6, tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Cạn phối hợp tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6).Trong những năm qua, Bộ Công an đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chính sách bảo vệ môi trường, lực lượng cảnh sát môi trường cấp bộ và cấp tỉnh không ngừng được củng cố, đã khởi tố hàng nghìn vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, lực lượng công an nhân dân thường xuyên có những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường.Tại tỉnh Bắc Cạn, đến năm 2010 diện tích rừng chiếm 56% diện tích tự nhiên, tỉnh có ba khu bảo tồn đa dạng sinh học với nhiều loại động vật, thực vật đặc hữu ở vùng núi đông bắc nước ta. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường, như tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng, bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép làm ô nhiễm môi trường, xét xử lưu động một số vụ khai thác lâm sản trái phép... Hiện nay, tỉnh...

Ngày 2-6, tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Cạn phối hợp tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6).

Trong những năm qua, Bộ Công an đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chính sách bảo vệ môi trường, lực lượng cảnh sát môi trường cấp bộ và cấp tỉnh không ngừng được củng cố, đã khởi tố hàng nghìn vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, lực lượng công an nhân dân thường xuyên có những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường.

Tại tỉnh Bắc Cạn, đến năm 2010 diện tích rừng chiếm 56% diện tích tự nhiên, tỉnh có ba khu bảo tồn đa dạng sinh học với nhiều loại động vật, thực vật đặc hữu ở vùng núi đông bắc nước ta. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường, như tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng, bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép làm ô nhiễm môi trường, xét xử lưu động một số vụ khai thác lâm sản trái phép… Hiện nay, tỉnh đang tổ chức lực lượng để truy quét nạn khai thác lâm sản trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.

Các đại biểu dự mít-tinh đã trồng cây xanh tại Vườn quốc gia Ba Bể.
Theo Nhandan