Thứ bảy,  26/11/2022

202 tỷ đồng xử lý chống sạt lở bờ sông Hồng

Những năm gần đây, bờ bãi sông Hồng thuộc địa bàn huyện Đan Phượng và Ba Vì xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng.Trước nguy cơ sạt lở bờ sông Hồng trong mùa mưa bão, thành phố Hà Nội đầu tư 202 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ sông Hồng. Trong đó, 62 tỷ đồng xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ sông tại khu vực xã Minh Châu, huyện Ba Vì. Đầu tư 140 tỷ đồng chống sạt lở tại K10+500 đến K14+400 đê Vân Cốc, bờ sông Hồng, khu vực xã Thọ An, huyện Đan Phượng.Những năm gần đây, bờ bãi sông Hồng thuộc địa bàn huyện Đan Phượng và Ba Vì xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, làm nhiều diện tích đất, hoa màu tụt xuống sông, có đoạn đe dọa khu vực dân...

Những năm gần đây, bờ bãi sông Hồng thuộc địa bàn huyện Đan Phượng và Ba Vì xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng.

Trước nguy cơ sạt lở bờ sông Hồng trong mùa mưa bão, thành phố Hà Nội đầu tư 202 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ sông Hồng. Trong đó, 62 tỷ đồng xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ sông tại khu vực xã Minh Châu, huyện Ba Vì. Đầu tư 140 tỷ đồng chống sạt lở tại K10+500 đến K14+400 đê Vân Cốc, bờ sông Hồng, khu vực xã Thọ An, huyện Đan Phượng.

Những năm gần đây, bờ bãi sông Hồng thuộc địa bàn huyện Đan Phượng và Ba Vì xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, làm nhiều diện tích đất, hoa màu tụt xuống sông, có đoạn đe dọa khu vực dân cư.

Theo Nhandan