Thứ ba,  29/11/2022

Khảo sát tổ chức giao thông tại các tuyến quốc lộ

LSO-Từ ngày 1-3/6/2010, Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh tiến hành khảo sát tổ chức giao thông tại các tuyến Quốc lộ 1A, 1B và 4A qua địa bàn Lạng Sơn. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông, CSGT các huyện, thành phố.Khảo sát tổ chức giao thông tuyến quốc lộ 1B đoạn đi qua xã Bình Trung (Cao Lộc).Trong đợt này, đoàn đã tiến hành khảo sát tại 105 điểm trên các tuyến Quốc lộ 1A, 1B và 4A nhằm phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thông gồm biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn... ; các khiếm khuyết của đường: độ siêu cao, độ nhám, độ bằng phẳng, đường cua, dốc, tầm nhìn, mặt đường, lề đường. Đồng thời nghiên cứu các điểm phức tạp về ATGT mới phát sinh, các điểm thường xảy ra tai nạn giao thông nhưng chưa đủ tiêu chí để xác lập "điểm đen" về tai nạn giao thông; thống nhất đề xuất các biện pháp khắc phục, rà soát các "điểm đen"...

LSO-Từ ngày 1-3/6/2010, Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh tiến hành khảo sát tổ chức giao thông tại các tuyến Quốc lộ 1A, 1B và 4A qua địa bàn Lạng Sơn. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông, CSGT các huyện, thành phố.
Khảo sát tổ chức giao thông tuyến quốc lộ 1B đoạn đi qua xã Bình Trung (Cao Lộc).
Trong đợt này, đoàn đã tiến hành khảo sát tại 105 điểm trên các tuyến Quốc lộ 1A, 1B và 4A nhằm phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thông gồm biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn… ; các khiếm khuyết của đường: độ siêu cao, độ nhám, độ bằng phẳng, đường cua, dốc, tầm nhìn, mặt đường, lề đường. Đồng thời nghiên cứu các điểm phức tạp về ATGT mới phát sinh, các điểm thường xảy ra tai nạn giao thông nhưng chưa đủ tiêu chí để xác lập “điểm đen” về tai nạn giao thông; thống nhất đề xuất các biện pháp khắc phục, rà soát các “điểm đen” đã được ngành Giao thông vận tải xác lập nay cần điều chỉnh, bổ sung. Riêng Quốc lộ 4B, hiện đang được nâng cấp thì sẽ khảo sát sau khi đã hoàn thành thi công.
Đợt khảo sát nhằm đánh giá tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ đoạn đi qua tỉnh Lạng Sơn và địa bàn thành phố Lạng Sơn để đề xuất, kiến nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông, từ đó góp phần đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ.

Bảo Vy