Thứ sáu,  09/12/2022

Văn Lãng: Thiết thực chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

LSO-Cuối tháng 5/2010, Huyện đoàn Văn Lãng đã tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2010, chiến dịch được bắt đầu từ cuối tháng 5/2010 đến hết tháng 8/2010. Đây là năm thứ 10 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai sâu rộng và tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, nhất là đối với các xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Lãng.Trong chiến dịch này, Huyện đoàn sẽ tổ chức 4 lớp dạy nghề cho thanh niên khu vực nông thôn, xây dựng nhà bán trú dân nuôi trị giá 70 triệu đồng tại xã đặc biệt khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí tại các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn... Không những vậy, Huyện đoàn Văn Lãng còn thành lập đội thanh niên xung kích về “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình”. Đây là một hoạt động rất mới của Huyện đoàn Văn Lãng trong năm nay. Nội dung chủ yếu của hoạt động này là tư vấn giúp các thanh niên nông thôn...

LSO-Cuối tháng 5/2010, Huyện đoàn Văn Lãng đã tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2010, chiến dịch được bắt đầu từ cuối tháng 5/2010 đến hết tháng 8/2010. Đây là năm thứ 10 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai sâu rộng và tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, nhất là đối với các xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Lãng.
Trong chiến dịch này, Huyện đoàn sẽ tổ chức 4 lớp dạy nghề cho thanh niên khu vực nông thôn, xây dựng nhà bán trú dân nuôi trị giá 70 triệu đồng tại xã đặc biệt khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí tại các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn… Không những vậy, Huyện đoàn Văn Lãng còn thành lập đội thanh niên xung kích về “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình”. Đây là một hoạt động rất mới của Huyện đoàn Văn Lãng trong năm nay. Nội dung chủ yếu của hoạt động này là tư vấn giúp các thanh niên nông thôn tiếp cận với thông tin thị trường nông sản, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản, tư vấn về huy động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh… Được biết, một trong những chủ đề chính của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở Văn Lãng năm nay là mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở xây dựng một công trình tình nguyện, tất cả cho mục tiêu tiếp sức cho xã nghèo vượt khó.

Công Quân