Thứ bảy,  26/11/2022

Khắc phục tình trạng ứ đọng nông sản xuất khẩu

Nhằm hạn chế tình trạng một số mặt hàng nông sản bị ứ đọng, bị ép giá tại các cửa khẩu phía bắc, tại Văn bản 126/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp UBND các tỉnh biên giới, hiệp hội các ngành hàng chủ động có kế hoạch điều phối hoạt động giao nhận hàng hóa đối với từng loại sản phẩm; chỉ đạo việc quy hoạch quỹ đất và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng, kho tàng, bến bãi, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động giao nhận hàng hóa; làm việc với các bộ, ngành chức năng để giải quyết các vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng, phê duyệt đề án tổ chức thực hiện thí điểm từ ngày 1-11-2010, hoạt động kiểm soát liên ngành đối với một số hàng nhập khẩu thuộc nhóm hàng nông sản, thực phẩm, với nội dung lựa chọn...

Nhằm hạn chế tình trạng một số mặt hàng nông sản bị ứ đọng, bị ép giá tại các cửa khẩu phía bắc, tại Văn bản 126/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp UBND các tỉnh biên giới, hiệp hội các ngành hàng chủ động có kế hoạch điều phối hoạt động giao nhận hàng hóa đối với từng loại sản phẩm; chỉ đạo việc quy hoạch quỹ đất và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng, kho tàng, bến bãi, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động giao nhận hàng hóa; làm việc với các bộ, ngành chức năng để giải quyết các vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng, phê duyệt đề án tổ chức thực hiện thí điểm từ ngày 1-11-2010, hoạt động kiểm soát liên ngành đối với một số hàng nhập khẩu thuộc nhóm hàng nông sản, thực phẩm, với nội dung lựa chọn mặt hàng quản lý; quy định các điều kiện, biện pháp kiểm soát (xuất xứ hàng hóa, điều kiện sản xuất, nhãn hàng hóa, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa…).
Theo Nhandan