Thứ ba,  29/11/2022

Người cao tuổi nêu gương sáng

LSO-Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh ta hiện có 49.286 hội viên chiếm 79,95%, sinh hoạt ở 226 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn. Từ khi được thành lập Hội luôn quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần tích cực vào công tác chăm sóc NCT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên NCT tại hội thi thể thao - Ảnh: Đinh Ích ToànĐể nâng cao hiểu biết chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT tuổi, hằng năm Hội NCT tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh và các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến quyền lợi NCT, triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua học tập nhìn chung nhận thức của hội viên được nâng lên, nhiều hội viên đã phát huy tốt phẩm chất, kinh nghiệm NCT, phát triển kinh tế, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh...

LSO-Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh ta hiện có 49.286 hội viên chiếm 79,95%, sinh hoạt ở 226 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn. Từ khi được thành lập Hội luôn quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần tích cực vào công tác chăm sóc NCT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên NCT tại hội thi thể thao – Ảnh: Đinh Ích Toàn
Để nâng cao hiểu biết chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT tuổi, hằng năm Hội NCT tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh và các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến quyền lợi NCT, triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua học tập nhìn chung nhận thức của hội viên được nâng lên, nhiều hội viên đã phát huy tốt phẩm chất, kinh nghiệm NCT, phát triển kinh tế, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập. Tính đến hết năm 2009, trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 300 trang trại, sản xuất nông, lâm nghiệp, theo mô hình kinh tế VAC, VACR và hàng nghìn hộ kinh doanh, dịch vụ, buôn bán, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Các mô hình kinh tế nêu trên chủ yếu đều do NCT làm chủ. Danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi ngày càng tăng, từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh đã có 2.291 NCT làm kinh tế giỏi cấp cơ sở, thu nhập từ 5-15 triệu đồng/năm; 3.769 NCT làm kinh tế giỏi cấp huyện, thành phố, thu nhập trên 30 triệu đồng/năm; 734 NCT làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, thu nhâp từ 30-50 triệu đồng/năm; 30 NCT làm kinh tế giỏi cấp Trung ương, thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như ông: Lành Văn Sinh, xã Bảo Lâm, Trần Công Tiến, xã Hợp Thành (huyện Cao Lộc); bà Hoàng Thị Viên, xã Chi Lăng, ông Bá Xuân Vinh, xã Quan Sơn (huyện Chi Lăng); ông Hoàng Văn Huyền, Hoàng Văn Ngữ (Thành phố Lạng Sơn); ông Triệu Văn Đức, xã Tràng Phái, La Văn Xuyên, xã Tú Xuyên (huyện Văn Quan); ông Dương Hữu Cầm, xã Chiến Thắng, Dương Công Thiêm, xã Quỳnh Sơn (huyện Bắc Sơn); ông Mỗ Quang Tho, xã Văn Thụ, Vi Văn Moong, xã Tân Văn (huyện Bình Gia); ông Hoàng Văn Báo, xã Tân Mỹ, Triệu Văn Danh TT Na Sầm (huyện Văn Lãng); ông Nông Văn In, xã Đề Thám (huyện Tràng Định); ông Hoàng Văn Luồng, xã Tú Đoạn, Hứa Thị Nga TT Na Dương, Hoàng Đức Hân, xã Quan Bản, Nguyễn Thanh Thứ, Hoàng Thị Tâm, TT Lộc Bình (huyện Lộc Bình); ông Lê Trọng Tam, xã Minh Sơn, Trương Văn Quẩy, xã Kai Kinh, Nguyễn Mạnh Tăng, xã Hoà Lạc (huyện Hữu Lũng). Bên cạnh những gương sáng về phát triển kinh tế, các hội viên còn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện, xoá đói giảm nghèo, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang, bài trừ mê tín dị đoan, chống các tệ nạn xã hội như: trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm… Do khơi dậy, phát huy tốt phong trào “NCT nêu gương sáng” đến nay toàn tỉnh đã có 23.845 hộ gia đình có NCT sống cùng con cháu được bình bầu là gia đình văn hoá, chiếm gần 50% trong tổng số gia đình hội viên. Nhiều thôn, bản, khối phố 100% hộ gia đình có NCT đều đạt gia đình văn hoá. Hằng năm trung bình toàn tỉnh ta có 35.000 NCT được công nhận là: ông, bà, cha, mẹ mẫu mực. Công tác chăm sóc NCT được quan tâm, từ năm 2006 đến 2009 các cấp hội đã tổ chức mừng thọ cho 17.667 cụ từ 70 tuổi trở lên, với số tiền và quà mừng thọ trị giá 769.209.000 đồng. Phối hợp với bộ phận chính sách các cấp, lập danh sách, làm thủ tục, trợ cấp chế độ của Nhà nước cho các cụ từ 85 tuổi trở lên, thường xuyên thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn, chúc mừmg thọ các cụ khi đến tuổi vàng, tuổi bạc, phúng viếng khi qua đời. Ngoài ra các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như: xây dựng câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao, đi bộ, đi xe đạp, thể dục dưỡng sinh…thu hút nhiều hội viên tham gia.

Để phát huy hơn nữa vai trò, uy tín NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, Hội NCT các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng”, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, KDC văn hóa. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, động viên con cháu hăng hái, thi đua học tập, lao động, sản xuất, bảo vệ môi trường. Là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Thanh Đàn