Thứ sáu,  02/06/2023

Lộc Bình tổng kết công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2009

LSO-Ngày 2/6 UBND huyện Lộc Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009, triển khai nhiệm vụ 2010. Năm 2009 trên địa bàn Lộc Bình không xảy ra bão, lũ lớn, nhưng công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn vẫn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, tiến hành kiểm tra các hồ chứa nước lớn, các vùng trọng điểm thường xảy ra lụt và sạt lở đất để khi tình huống xảy ra có thể chủ động đối phó, có biện pháp xử lý, kịp thời. Năm 2009 UBND huyện đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành 2 quyết định, 1 kế hoạch và 1 thông báo về công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận và tìm giải pháp cho...

LSO-Ngày 2/6 UBND huyện Lộc Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009, triển khai nhiệm vụ 2010.
Năm 2009 trên địa bàn Lộc Bình không xảy ra bão, lũ lớn, nhưng công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn vẫn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, tiến hành kiểm tra các hồ chứa nước lớn, các vùng trọng điểm thường xảy ra lụt và sạt lở đất để khi tình huống xảy ra có thể chủ động đối phó, có biện pháp xử lý, kịp thời. Năm 2009 UBND huyện đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành 2 quyết định, 1 kế hoạch và 1 thông báo về công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn.
Hội nghị đã dành thời gian thảo luận và tìm giải pháp cho một số khó khăn hầu hết các xã gặp phải trong công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở.

Mai Huệ