Thứ tư,  01/02/2023

Sông Bắc Khê có nguy cơ ô nhiễm nặng

LSO-Sông Bắc Khê, huyện Tràng Định là một trong những dòng chảy chính cung cấp nước sạch cho địa bàn thị trấn Thất Khê và một số xã lân cận, bởi vậy nó cần có sự bảo vệ và gìn giữ môi trường xung quanh được tốt hơn. Nhưng hiện nay ngoài sự tác động của thiên nhiên đã làm cho khả năng cung cấp nước của dòng sông ngày một ít đi, còn có sự tác động trực tiếp của con người do ý thức của một số người dân chưa cao. Tình trạng xả rác thải, nước thải và vứt xác gia súc chết bừa bãi ra sông, suối, mương thoát nước vẫn thường xuyên xảy ra. Điều này không chỉ làm cho dòng sông có nguy cơ bị ô nhiễm nhiều hơn mà còn gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân sống quanh lưu vực sông Bắc Khê....

LSO-Sông Bắc Khê, huyện Tràng Định là một trong những dòng chảy chính cung cấp nước sạch cho địa bàn thị trấn Thất Khê và một số xã lân cận, bởi vậy nó cần có sự bảo vệ và gìn giữ môi trường xung quanh được tốt hơn.
Nhưng hiện nay ngoài sự tác động của thiên nhiên đã làm cho khả năng cung cấp nước của dòng sông ngày một ít đi, còn có sự tác động trực tiếp của con người do ý thức của một số người dân chưa cao. Tình trạng xả rác thải, nước thải và vứt xác gia súc chết bừa bãi ra sông, suối, mương thoát nước vẫn thường xuyên xảy ra. Điều này không chỉ làm cho dòng sông có nguy cơ bị ô nhiễm nhiều hơn mà còn gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân sống quanh lưu vực sông Bắc Khê.

Quốc Thăng - Phạm Thoa