Thứ tư,  01/02/2023

Các đối tượng được miễn, giảm học phí

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định mới về các đối tượng được miễn, giảm học phí tại cơ sở giáo dục công lập? Nguyễn Thị Hoàn (Hà Nội)Trả lời: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định các đối tượng được miễn học phí: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ khả năng nuôi dưỡng; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù, không còn người nuôi dưỡng. Người từ đủ 16 tuổi đến...

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định mới về các đối tượng được miễn, giảm học phí tại cơ sở giáo dục công lập? Nguyễn Thị Hoàn (Hà Nội)

Trả lời: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định các đối tượng được miễn học phí: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ khả năng nuôi dưỡng; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù, không còn người nuôi dưỡng. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo. Trẻ em học mẫu giáo và học phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ ba tháng trở lên). Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học. Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

Các đối tượng được giảm học phí: Giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại. Giảm 50% học phí gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.
Theo Nhandan