Thứ năm,  09/02/2023

Nhiều hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam" năm 2010

Từ ngày 3 đến 6-6, tại tỉnh Quảng Bình, ngoài Lễ mít-tinh quốc gia hưởng ứng Năm quốc tế về da dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới đã được tổ chức, còn có nhiều hoạt động thiết thực như: Hội chợ xúc tiến thương mại về kinh tế biển trưng bày các sản phẩm liên quan đến kinh tế biển của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Bình.Hội thảo quốc tế về đa dạng sinh học và phát triển với sự tham gia của 30 tổ chức bảo tồn quốc tế cùng đại diện hơn 20 quốc gia đã đưa ra những thông tin đáng chú ý về đa dạng sinh học và những khuyến cáo dành riêng cho Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) để tỉnh có các phương án bảo vệ sự đa dạng sinh học về loài tại đây.Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình và Công ty tổ chức sự kiện Liên Tâm đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh...

Từ ngày 3 đến 6-6, tại tỉnh Quảng Bình, ngoài Lễ mít-tinh quốc gia hưởng ứng Năm quốc tế về da dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới đã được tổ chức, còn có nhiều hoạt động thiết thực như: Hội chợ xúc tiến thương mại về kinh tế biển trưng bày các sản phẩm liên quan đến kinh tế biển của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Bình.

Hội thảo quốc tế về đa dạng sinh học và phát triển với sự tham gia của 30 tổ chức bảo tồn quốc tế cùng đại diện hơn 20 quốc gia đã đưa ra những thông tin đáng chú ý về đa dạng sinh học và những khuyến cáo dành riêng cho Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) để tỉnh có các phương án bảo vệ sự đa dạng sinh học về loài tại đây.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình và Công ty tổ chức sự kiện Liên Tâm đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh trên cát với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam với biển đảo quê hương”, tham gia cuộc thi có bốn đội đến từ các trường đại học mỹ thuật, kiến trúc trong nước.

Tại TP Đồng Hới diễn ra triển lãm, trưng bày tranh với chủ đề biển và hải đảo; lễ hội cầu ngư; thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Son; ra quân làm sạch bãi biển Nhật Lệ, ao hồ và khu dân cư, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Theo Nhandan