Thứ ba,  29/11/2022

Nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồn

Sáng 7-6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về Tình nguyện vì sự phát triển, với chủ đề: Xây dựng một tương lai vững mạnh nhằm thúc đẩy môi trường làm việc hợp tác trong cộng đồng tình nguyện.Hơn 150 đại diện các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể liên quan, đại diện các tổ chức quốc tế, các tình nguyện viên trong và ngoài nước đã tập trung thảo luận những vấn đề nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động tình nguyện; khẳng định vai trò của hoạt động tình nguyện góp phần vào các mục tiêu phát triển quốc gia; đồng thời đề xuất những sáng kiến nhằm thúc đẩy phong trào tình nguyện, trong đó chú trọng tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm; có chính sách ủng hộ, hỗ trợ các tổ chức, CLB hoạt động tình nguyện và thu hút trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng khó khăn, vùng biên giới,...

Sáng 7-6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về Tình nguyện vì sự phát triển, với chủ đề: Xây dựng một tương lai vững mạnh nhằm thúc đẩy môi trường làm việc hợp tác trong cộng đồng tình nguyện.

Hơn 150 đại diện các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể liên quan, đại diện các tổ chức quốc tế, các tình nguyện viên trong và ngoài nước đã tập trung thảo luận những vấn đề nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động tình nguyện; khẳng định vai trò của hoạt động tình nguyện góp phần vào các mục tiêu phát triển quốc gia; đồng thời đề xuất những sáng kiến nhằm thúc đẩy phong trào tình nguyện, trong đó chú trọng tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm; có chính sách ủng hộ, hỗ trợ các tổ chức, CLB hoạt động tình nguyện và thu hút trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại các vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo…
Theo Nhandan