Thứ sáu,  02/12/2022

Lộc Bình phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2010

LSO-Sáng ngày 7/6/2010, trên 500 đoàn viên thanh niên, đội viên đến từ các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc huyện Lộc Bình đã tham gia lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2010. Chiến dịch hè năm 2010 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện cùng xã nghèo vượt khó” và phương châm “mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc tình nguyện”. Chiến dịch tình nguyện hè năm nay, tuổi trẻ Lộc Bình tích cực tham gia hoạt động với 5 nội dung cơ bản nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Chung tay xây dựng nông thôn mới, vì cuộc sống cộng đồng; hành động vì môi trường, vì an sinh xã hội, vì chủ quyền biên giới; tiếp sức đến trường vì đàn em thân yêu; thanh niên với nghề nghiệp và việc làm; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho quê hương, tăng cường đoàn kết, tập...

LSO-Sáng ngày 7/6/2010, trên 500 đoàn viên thanh niên, đội viên đến từ các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc huyện Lộc Bình đã tham gia lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2010.
Chiến dịch hè năm 2010 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện cùng xã nghèo vượt khó” và phương châm “mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc tình nguyện”. Chiến dịch tình nguyện hè năm nay, tuổi trẻ Lộc Bình tích cực tham gia hoạt động với 5 nội dung cơ bản nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Chung tay xây dựng nông thôn mới, vì cuộc sống cộng đồng; hành động vì môi trường, vì an sinh xã hội, vì chủ quyền biên giới; tiếp sức đến trường vì đàn em thân yêu; thanh niên với nghề nghiệp và việc làm; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… Các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho quê hương, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, hội cơ sở.
Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên, thanh niên đã chia làm 2 đoàn phát quang, vệ sinh, trồng hoa khu vực nghĩa trang huyện Lộc Bình, xuống đường tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 7/6 kết thúc vào ngày 31/8/2010.

Cao Hạnh