Thứ bảy,  26/11/2022

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở phường Chi Lăng

LSO-Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được nâng cao về chất và đi vào chiều sâu; tiếp tục khẳng định tính toàn dân, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện tốt cuộc vận động này, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của phường, khẳng định vai trò là đơn vị mạnh của thành phố.Tiết mục biểu diễn võ thuật của học sinh tại Đại hội TDTT phường.Ngay từ những ngày đầu, Ban chỉ đạo phong trào của phường và Ban vận động của các khối phố đã thống nhất chương trình hành động, trở thành nòng cốt để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của cuộc vận động phù hợp với địa bàn dân cư. Nhờ đó, việc xây dựng gia đình văn hóa đã có những kết quả đáng mừng. Nhiều hộ trước đây còn có những hạn chế trong xây dựng tổ ấm gia đình, chấp hành pháp luật… thì đến nay đã tạo được nếp sống văn hóa trong sinh hoạt,...

LSO-Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được nâng cao về chất và đi vào chiều sâu; tiếp tục khẳng định tính toàn dân, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện tốt cuộc vận động này, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của phường, khẳng định vai trò là đơn vị mạnh của thành phố.

Tiết mục biểu diễn võ thuật của học sinh tại Đại hội TDTT phường.
Ngay từ những ngày đầu, Ban chỉ đạo phong trào của phường và Ban vận động của các khối phố đã thống nhất chương trình hành động, trở thành nòng cốt để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của cuộc vận động phù hợp với địa bàn dân cư. Nhờ đó, việc xây dựng gia đình văn hóa đã có những kết quả đáng mừng. Nhiều hộ trước đây còn có những hạn chế trong xây dựng tổ ấm gia đình, chấp hành pháp luật… thì đến nay đã tạo được nếp sống văn hóa trong sinh hoạt, lối sống đoàn kết cộng đồng; đại bộ phận người dân đã có nhận thức đúng đắn, phấn đấu xây dựng, giữ gìn danh hiệu “gia đình văn hóa” nên có thể khẳng định chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao. Bà Trần Thị Linh, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng cho biết: từ khi thực hiện phong trào, gia đình tôi cùng khối phố đã có những hành động thiết thực. Trong nhà, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; khối phố đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển; thanh niên chăm chỉ học tập, có lối sống lành mạnh… Thông qua những việc làm có ý nghĩa, nhiều gương người tốt, việc tốt được ghi nhận; trong 10 năm có 500 lượt cá nhân và 150 lượt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thành tích trong phong trào, được tặng giấy khen của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động hiệu quả với việc xây dựng khối phố văn hóa. Cộng đồng dân cư đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; xây dựng 17 nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với số tiền trên 400 triệu đồng. Vì vậy, đến nay tỉ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn 0,3%, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong phường ngày một nâng cao. Nhìn chung, các khối phố đã chú trọng xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp như: đóng góp làm đường bê tông, làm vỉa hè, trồng cây xanh để góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; không có khiếu kiện đông người, tỉ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại luôn đạt 100%; đặc biệt, trong ngày hội thu thuế tập trung, phường luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về nộp thuế đủ, đúng thời hạn. Một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực là tổ chức Đại hội TDTT, thành lập các câu lạc bộ thể thao, đội văn nghệ của phường và khối phố. Tính đến nay, phường đã tổ chức 3 lần đại hội TDTT, trung bình mỗi gia đình có hai phần ba số thành viên tham gia rèn luyện thân thể, đội văn nghệ thường xuyên luyện tập và biểu diễn. Việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, động viên con cháu học tập tốt được chú trọng. Nhờ vậy, số học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng tăng lên theo năm (năm 2000 có 21 em, đến năm 2009 đã có 60 em).

Ông Nguyễn Đức Lập, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban vận động phong trào cho biết: Trong 10 năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong phường đã thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn; xây dựng môi trường không có tệ nạn xã hội; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo… Tuy nhiên, trong việc thực hiện phong trào, có đôi chỗ hạn chế như: Ban chỉ đạo chưa thực sự sâu sát để triển khai thực hiện nhiệm vụ phân công; thực hiện phong trào đôi lúc còn mang tính hình thức; công tác biểu dương, động viên người tốt, việc tốt còn chậm trễ, mang tính hình thức… Để nâng cao chất lượng phong trào, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền sẽ phối hợp với các ngành chức năng phát huy vai trò nòng cốt của các cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên; đưa ra mục tiêu cụ thể, bằng nhiều hình thức để thi đua theo từng nội dung cuộc vận động; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào…

Thanh Hòa