Thứ bảy,  26/11/2022

Từ 22 giờ ngày 8-6, xăng dầu đồng loạt giảm giá

Chiều 8-6, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 178/TB-BTC, gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối yêu cầu giảm giá bán các chủng loại xăng, dầu (các mức giá giảm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng 500 đồng/lít; giảm giá bán lẻ mặt hàng dầu đi-ê-den 200 đồng/lít; giảm giá bán lẻ mặt hàng dầu hỏa 300 đồng/lít; giảm giá bán buôn mặt hàng dầu ma-dút 500 đồng/kg. Mức giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trên đây được áp dụng từ 22 giờ ngày 8 - 6 - 2010.Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng, dầu đi-ê-den, dầu hỏa kể từ 0 giờ ngày...

Chiều 8-6, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 178/TB-BTC, gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối yêu cầu giảm giá bán các chủng loại xăng, dầu (các mức giá giảm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng 500 đồng/lít; giảm giá bán lẻ mặt hàng dầu đi-ê-den 200 đồng/lít; giảm giá bán lẻ mặt hàng dầu hỏa 300 đồng/lít; giảm giá bán buôn mặt hàng dầu ma-dút 500 đồng/kg. Mức giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trên đây được áp dụng từ 22 giờ ngày 8 – 6 – 2010.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng, dầu đi-ê-den, dầu hỏa kể từ 0 giờ ngày 9-6-2010.
Theo Nhandan