Thứ tư,  29/11/2023

Phát động cuộc thi ảnh "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước"

Ngày 8-6 tại Hà Nội, Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cuộc thi hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, với mục đích phát động phong trào sáng tác sâu rộng cũng như kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp và vai trò to lớn của gia đình đối với sự phát triển bền vững của các thế hệ người Việt Nam....

Ngày 8-6 tại Hà Nội, Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cuộc thi hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, với mục đích phát động phong trào sáng tác sâu rộng cũng như kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp và vai trò to lớn của gia đình đối với sự phát triển bền vững của các thế hệ người Việt Nam.

Theo Nhandan