Thứ năm,  06/10/2022

Xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp ở Bình Thuận

Những năm gần đây, tình trạng lấn chiếm, sang nhượng, mua bán trái phép đất lâm nghiệp ở Bình Thuận diễn ra phức tạp, ngày càng gia tăng.Các cấp chính quyền và ngành chức năng của tỉnh đang đẩy mạnh các biện pháp lập lại trật tự quản lý nhà nước ở lĩnh vực này, bảo đảm đất lâm nghiệp được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích, quy hoạch, đồng thời tránh xảy ra "điểm nóng"...Tính đến cuối tháng 3 năm nay, toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện 1.253 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích hơn 3.116 ha. Sau khi tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp ở xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh được xử lý, hiện nay tiếp tục xuất hiện một số điểm nóng mới, làm mất an ninh, trật tự xã hội, gây nhiều khó khăn trong công tác xử lý."Nóng" nhất hiện nay là địa bàn xã miền núi Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam. Theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, trong tổng số hơn 3.000 ha đất lâm nghiệp, đất rừng nằm trên địa bàn xã Hàm Cần được UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Công ty...

Những năm gần đây, tình trạng lấn chiếm, sang nhượng, mua bán trái phép đất lâm nghiệp ở Bình Thuận diễn ra phức tạp, ngày càng gia tăng.

Các cấp chính quyền và ngành chức năng của tỉnh đang đẩy mạnh các biện pháp lập lại trật tự quản lý nhà nước ở lĩnh vực này, bảo đảm đất lâm nghiệp được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích, quy hoạch, đồng thời tránh xảy ra “điểm nóng”…

Tính đến cuối tháng 3 năm nay, toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện 1.253 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích hơn 3.116 ha. Sau khi tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp ở xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh được xử lý, hiện nay tiếp tục xuất hiện một số điểm nóng mới, làm mất an ninh, trật tự xã hội, gây nhiều khó khăn trong công tác xử lý.

“Nóng” nhất hiện nay là địa bàn xã miền núi Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam. Theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, trong tổng số hơn 3.000 ha đất lâm nghiệp, đất rừng nằm trên địa bàn xã Hàm Cần được UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Công ty Lâm nghiệp tỉnh từ năm 2004, sau đó có điều chỉnh để cấp đất sản xuất cho bà con tại chỗ hơn 500 ha, đã có 379 ha ở các tiểu khu 267, 274, 279 bị lấn chiếm trái phép. Bước đầu, chủ rừng, địa phương và các ngành chức năng đã xác định được 260 trường hợp có hành vi lấn chiếm. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 115 hộ kê khai và kiểm tra, xác minh diện tích thực tế là 171 ha. Số còn lại gần 200 ha thuộc diện “vắng chủ”, do các hộ lấn chiếm cố tình không kê khai. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam phối hợp UBND xã Hàm Cần đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 115 hộ/171 ha, nhưng cũng chỉ mới có 38 hộ ký cam kết chấp hành các hình thức xử phạt vi phạm. Địa phương, các ngành chức năng phối hợp chủ rừng thu hồi được 55 ha, giao lại cho Công ty Lâm nghiệp tỉnh xử lý thực bì để chuẩn bị trồng rừng.

Tuy nhiên, việc tiến hành thu hồi đất lâm nghiệp ở Hàm Cần thường xuyên bị những người lấn chiếm ngăn cản. Trước tình hình này, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã chỉ đạo tạm thời ngừng việc thu hồi đất, yêu cầu cả chủ rừng và người lấn chiếm ngừng tác động lên phần đất trên, nhưng vẫn có 41 trường hợp vào tái lấn chiếm. Cùng với đó, những người lấn chiếm đất thường xuyên tụ tập đông người tại hiện trường gây rối, chống đối lực lượng thi hành công vụ. Sau khi có lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Nam tăng cường, trật tự mới được lập lại.

Cùng với Hàm Cần, khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông ở huyện Tánh Linh cũng là một điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, lập hồ sơ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp 16 vụ với 33.675 m2. Trưởng Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông, Trần Minh Tuấn cho biết: Đối tượng là người địa phương vào rừng đặc dụng phá, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp vào ban đêm, có người canh đường, báo bằng điện thoại di động để đối phó lực lượng bảo vệ rừng, nên rất khó phát hiện, bắt giữ…

Vì sao tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Bình Thuận ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp?

Trước hết, chính quyền các địa phương, ban, ngành liên quan và các chủ rừng chưa có giải pháp hữu hiệu trong việc ngăn chặn, xử lý các đối tượng đầu cơ, cầm đầu, chủ mưu, kích động, xúi giục người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để mua bán, sang nhượng. Công tác điều tra, xác minh, đấu tranh làm rõ để xử lý các hành vi lấn chiếm, chưa kịp thời, chưa có sự phối hợp đồng bộ. Cùng với đó, việc xử lý trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền địa phương trong quá trình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp do Nhà nước giao chưa nghiêm. Ngoài ra, việc bố trí đất sản xuất cho những hộ dân còn thiếu, nhất là diện tích đất sản xuất ổn định của người dân trước đây nằm trong đất lâm nghiệp, vẫn còn một số bất cập.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Bình Thuận đã xây dựng phương án chống lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Qua đó, xác lập rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ rừng, các ngành liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp. Theo đó, yêu cầu các địa phương, ban, ngành, chủ rừng phải gắn liền việc tổ chức chống lấn chiếm đất lâm nghiệp với việc bố trí, sử dụng đất có hiệu quả, đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành công khai, khách quan, minh bạch, tránh để xảy ra các điểm nóng.

Trước mắt, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng và chính quyền các địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra, thống kê diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, đất lâm nghiệp đang quản lý theo hiện trạng và phân loại đối tượng lấn chiếm cụ thể đến địa bàn từng thôn, xã. Từ đó, căn cứ vào quy định của pháp luật để xử lý nghiêm, không để sót trường hợp nào. Cùng với đó, chính quyền các địa phương xác định rõ nhu cầu đất sản xuất của nhân dân, có phương án hoặc đề xuất phương án giải quyết đất sản xuất cho người dân từ quỹ đất chưa sử dụng của địa phương, hoặc đất lâm nghiệp đã được quy hoạch chuyển ra ngoài ba loại rừng.

Để nhanh chóng lập lại kỷ cương, phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp trái phép, nhất là các đối tượng cầm đầu kích động chống người thi hành công vụ. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, lập hồ sơ và xử lý các vụ vi phạm về lấn chiếm đất lâm nghiệp để chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Nhandan