Thứ ba,  06/06/2023

Chuẩn bị tài liệu phục vụ Phiên họp 18 của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng

Đây là một trong những nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương thời gian tới được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý tại hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Nội chính Trung ương tổ chức ngày 3/7.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị.

 

Ban Nội chính Trung ương cho biết trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư 8 Đề án về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp; chủ động, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt, thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, góp phần tiếp tục “không ngừng, không nghỉ trong cuộc đấu tranh PCTN”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; thẩm định, tham gia ý kiến có chất lượng đối với nhiều dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành xây dựng 5 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nhũng theo kế hoạch.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính và PCTN; tham gia ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham gia về công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp theo thẩm quyền.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương, nhất là các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, các vụ việc báo chí phản ánh, dư luận quan tâm liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp; khẩn trương hoàn thiện tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và các quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban và của Ban Chỉ đạo.

Khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt Phiên họp 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và đôn đốc thực hiện các Thông báo, Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp; bám vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; phối hợp tổng kết, rút kinh nghiệm qua xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; tiếp tục lựa chọn đưa một số vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Bí thư chỉ đạo xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trụ sở Trung ương Đảng…

Theo Chinhphu