Thứ sáu,  07/10/2022

Hải Dương công bố hết dịch tai xanh ở lợn tại năm huyện, thị xã

Ngày 10-6, tỉnh Hải Dương đã công bố hết dịch tai xanh ở lợn tại năm huyện, thị xã là Thanh Hà, Thanh Miện, Kinh Môn, Ninh Giang và Chí Linh.UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nêu trên phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa phương theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn, đề phòng phát sinh những ổ dịch mới và tái phát dịch tại các ổ dịch...

Ngày 10-6, tỉnh Hải Dương đã công bố hết dịch tai xanh ở lợn tại năm huyện, thị xã là Thanh Hà, Thanh Miện, Kinh Môn, Ninh Giang và Chí Linh.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nêu trên phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa phương theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn, đề phòng phát sinh những ổ dịch mới và tái phát dịch tại các ổ dịch cũ.
Theo Nhandan