Chủ nhật,  03/12/2023

Khai mạc hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành hải quan lần thứ III – khu vực phía Bắc

LSO-Ngày 10/6/2010, Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khai mạc hội diễn văn nghệ quần chúng ngành hải quan lần thứ III – khu vực phía Bắc. Văn nghệ chào mừng hội diễn.Đến dự hội diễn có lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo tổng cục Hải Quan cùng 10 đoàn văn nghệ ngành hải quan các tỉnh phía Bắc và đông đảo bà con thành phố Lạng Sơn đến xem, cổ vũ.Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ thuật. Tham dự hội diễn lần này có trên 400 diễn viên không chuyên là cán bộ ngành hải quan, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ngành hải quan, tình yêu quê hương, đất nước. Hội diễn là cơ hội để mỗi đơn vị, cán bộ diễn viên không chuyên khẳng định mình trên sân chơi chung. Góp phần đẩy mạnh phong trào nghệ thuật quần chúng trong ngành, qua đó, lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu làm nòng cốt xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ. Đây cũng là dịp để cán bộ công chức trong ngành giao...

LSO-Ngày 10/6/2010, Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khai mạc hội diễn văn nghệ quần chúng ngành hải quan lần thứ III – khu vực phía Bắc.
Văn nghệ chào mừng hội diễn.
Đến dự hội diễn có lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo tổng cục Hải Quan cùng 10 đoàn văn nghệ ngành hải quan các tỉnh phía Bắc và đông đảo bà con thành phố Lạng Sơn đến xem, cổ vũ.
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ thuật.
Tham dự hội diễn lần này có trên 400 diễn viên không chuyên là cán bộ ngành hải quan, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ngành hải quan, tình yêu quê hương, đất nước. Hội diễn là cơ hội để mỗi đơn vị, cán bộ diễn viên không chuyên khẳng định mình trên sân chơi chung. Góp phần đẩy mạnh phong trào nghệ thuật quần chúng trong ngành, qua đó, lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu làm nòng cốt xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ. Đây cũng là dịp để cán bộ công chức trong ngành giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trí Dũng - Hoàng Vương