Thứ hai,  26/09/2022

Hơn 70% dân số nông thôn Hà Nam được dùng nước sạch

Sau hơn ba năm thực hiện Đề án nước sạch nông thôn, tỉnh Hà Nam đã triển khai xây dựng được tám dự án cấp nước sạch tập trung, đạt 62% kế hoạch đề ra; sửa chữa, nâng cấp bốn công trình cấp nước sạch tại thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân), thị trấn Bình Mỹ (huyện Bình Lục), xã Thanh Hải (huyện Thanh Liêm) và xã Nhật Tân (huyện Kim Bảng), đạt 36% kế hoạch của đề án.Tổng kinh phí dành cho việc xây dựng và sửa chữa các công trình nước sạch là 106,5 tỷ đồng; trong đó Trung ương hỗ trợ 90,5 tỷ đồng, địa phương 2,5 tỷ đồng và doanh nghiệp đóng góp 13,5 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ dân nông thôn của Hà Nam được cung cấp nước sạch đạt hơn...

Sau hơn ba năm thực hiện Đề án nước sạch nông thôn, tỉnh Hà Nam đã triển khai xây dựng được tám dự án cấp nước sạch tập trung, đạt 62% kế hoạch đề ra; sửa chữa, nâng cấp bốn công trình cấp nước sạch tại thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân), thị trấn Bình Mỹ (huyện Bình Lục), xã Thanh Hải (huyện Thanh Liêm) và xã Nhật Tân (huyện Kim Bảng), đạt 36% kế hoạch của đề án.

Tổng kinh phí dành cho việc xây dựng và sửa chữa các công trình nước sạch là 106,5 tỷ đồng; trong đó Trung ương hỗ trợ 90,5 tỷ đồng, địa phương 2,5 tỷ đồng và doanh nghiệp đóng góp 13,5 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ dân nông thôn của Hà Nam được cung cấp nước sạch đạt hơn 70%.
Theo Nhandan