Thứ hai,  26/09/2022

Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ: Động lực xây dựng nông thôn mới ở Làng Thượng

LSO-Thôn Làng Thượng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng nằm trên địa hình đồi núi dốc với những thung lũng cánh đồng hẹp, có tổng diện tích tự nhiên 496 ha, gồm 81 hộ, 405 nhân khẩu. Trước đây Làng Thượng được xếp vào là một trong những thôn yếu kém nhất xã Quan Sơn, thường xuất hiện các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, số đề, trộm cắp làm mất trật tự trị an, nội bộ nhân dân chưa đoàn kết. Sản xuất còn chậm phát triển, người dân chỉ độc canh cây lúa, chưa biết khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nên đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn. Từ năm 2006, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển bền vững miền núi (CSDM), thôn Làng Thượng thực hiện Pháp lệnh dân chủ và xây dựng thôn tự quản bằng quy ước, hương ước. Để pháp lệnh đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho nhân dân phát huy...

LSO-Thôn Làng Thượng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng nằm trên địa hình đồi núi dốc với những thung lũng cánh đồng hẹp, có tổng diện tích tự nhiên 496 ha, gồm 81 hộ, 405 nhân khẩu.
Trước đây Làng Thượng được xếp vào là một trong những thôn yếu kém nhất xã Quan Sơn, thường xuất hiện các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, số đề, trộm cắp làm mất trật tự trị an, nội bộ nhân dân chưa đoàn kết. Sản xuất còn chậm phát triển, người dân chỉ độc canh cây lúa, chưa biết khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nên đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn. Từ năm 2006, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển bền vững miền núi (CSDM), thôn Làng Thượng thực hiện Pháp lệnh dân chủ và xây dựng thôn tự quản bằng quy ước, hương ước.
Để pháp lệnh đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, coi đây là một nhiệm vụ chính trị để thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc tổ chức cho người dân được tiếp cận trực tiếp với các nội dung trong pháp lệnh như: Công khai 11 nội dung để dân biết, 3 nội dung để dân bàn và quyết định trực tiếp; 3 nội dung dân biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định và 5 nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi chính quyền quyết định, đã tạo điều kiện cho nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của chính quyền. Đồng thời mặt trận và các đoàn thể của thôn đã phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, nhằm huy động nội lực trong dân để đầu tư phát triển KT-XH như: xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo… Kết quả, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn thôn đã xây được 13 nhà “Đại đoàn kết” từ vốn hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng dân cư đóng góp. Được sự tài trợ của tổ chức phi chính phủ CSDM hỗ trợ cho thôn 3 công trình nước sinh hoạt, người dân được bàn bạc, tham gia giám sát thi công, được hướng dẫn cách vận hành, đến nay các công trình này đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực đảm bảo cung cấp nước sạch cho 76 hộ trong thôn. Cùng với đó, nhân dân trong thôn đã hăng hái tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn, toàn thôn đã bê tông được trên 300 mét, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển KT-XH. Về thủy lợi, hằng năm thôn huy động bà con nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng với chiều dài hơn 200 mét đã khai thác có hiệu quả 3 đập nước, chủ động phục vụ tưới tiêu cho cây trồng…
Từ chỗ Pháp lệnh dân chủ dần đi vào cuộc sống, người dân đã tự chủ trong phát triển kinh tế gia đình, đưa cây trồng vật nuôi phù hợp vào sản xuất. Trong chăn nuôi, thôn Làng Thượng được CSDM hỗ trợ cho vay vốn để phát triển đàn lợn sinh sản, đến nay toàn thôn đã có 27 con lợn sinh sản, hằng năm cung cấp lợn giống cho các hộ chăn nuôi trong thôn và vùng lân cận. Đàn trâu, bò, dê cũng tăng mạnh với tổng đàn hiện có trên 160 con; công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được người dân chú trọng và nhận thức đầy đủ về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Đi đôi với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa-xã hội và đặc biệt là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng. Sau gần 5 năm thực hiện Pháp lệnh dân chủ, Làng Thượng đã tạo được động lực mới, khơi dậy tiềm năng sáng tạo và phát huy nội lực trong nhân dân. Nhờ vậy, phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, số hộ nghèo của thôn tính đến năm 2009 giảm 43,2% so với năm 2006. Người dân đã tự giác chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện theo quy định.

Với việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ, thôn Làng Thượng đã đạt được những kết quả nhất định, dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH, ANQP của địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đưa Làng Thượng được tôn vinh là một trong những thôn điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010.

Thuý Đội