Thứ tư,  28/09/2022

Lộc Bình với phong trào học tập nâng cao trình độ trong CNVC-LĐ

LSO-Thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác và Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa X về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Trong những năm qua, LĐLĐ huyện Lộc Bình đã quan tâm chú trọng vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới.Hiện nay, LĐLĐ huyện Lộc Bình quản lý 128 CĐCS với 2.763 cán bộ CNVC-LĐ. Đến nay, số CNVC-LĐ có trình độ đại học và cao đẳng chiếm 32,83%, trình độ trung cấp chiếm 42,12%, trình độ khác chiếm 25,05%, trong đó đoàn viên là đảng viên chiếm tỷ lệ 62,83%. Xác định cán bộ là cái gốc của hiệu quả công tác, cán bộ có tốt thì phong trào mới tốt, yếu tố cán bộ là nhân tố quyết định đến sự thành, bại của phong trào, muốn có cán bộ tốt thì phải xuất phát từ đào tạo, học tập và nâng cao...

LSO-Thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác và Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa X về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Trong những năm qua, LĐLĐ huyện Lộc Bình đã quan tâm chú trọng vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới.
Hiện nay, LĐLĐ huyện Lộc Bình quản lý 128 CĐCS với 2.763 cán bộ CNVC-LĐ. Đến nay, số CNVC-LĐ có trình độ đại học và cao đẳng chiếm 32,83%, trình độ trung cấp chiếm 42,12%, trình độ khác chiếm 25,05%, trong đó đoàn viên là đảng viên chiếm tỷ lệ 62,83%. Xác định cán bộ là cái gốc của hiệu quả công tác, cán bộ có tốt thì phong trào mới tốt, yếu tố cán bộ là nhân tố quyết định đến sự thành, bại của phong trào, muốn có cán bộ tốt thì phải xuất phát từ đào tạo, học tập và nâng cao trình độ về mọi mặt. Chính vì thế, ngay sau khi có Đề án đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2007-2010 của Huyện ủy Lộc Bình, Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã phối kết hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và đăng ký với UBND tỉnh về chỉ tiêu đào tạo và bồi dưỡng. Chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị quan tâm chú trọng tạo điều kiện về thời gian và vật chất cho cán bộ công chức được đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước. Phong trào đã được đông đảo đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ tính riêng từ năm 2007-2009, toàn huyện có 400 công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ ở các loại hình đào tạo như học tập trung, tại chức, học từ xa. Trong đó, đào tạo về chuyên môn đại học có 97 người, cao đẳng, trung cấp có 121 người, sơ cấp có 17 người. Đào tạo về cao cấp lý luận chính trị có 25 người, trung cấp lý luận chính trị có 140 người.
CNVC – LĐ ngành in ứng dụng CNTT phục vụ công việc
Bên cạnh việc tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị dài hạn cũng được quan tâm chú trọng. Trong thời gian qua, huyện Lộc Bình đã tự tổ chức được 50 lớp bồi dưỡng chính trị cho 3.031 học viên với các nội dung chủ yếu như bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Thời gian qua, đã có 100% công chức ngạch chuyên viên chính được bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính. Thực hiện chủ trương hiện đại hóa nền hành chính, trong những năm qua, các cơ quan trong huyện đã được trang bị tương đối đầy đủ máy vi tính và các thiết bị cần thiết, đảm bảo nhu cầu phục vụ chuyên môn. Trong đó, có 80% cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính, 30% số cơ quan đã triển khai mạng nội bộ, 100% cơ quan đơn vị được cung cấp hộp thư điện tử, 10% đơn vị đã được trang bị hệ thống ứng dụng quản lý văn bản và quản lý hồ sơ công việc, đã cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử của tỉnh bình quân 1 lần/ngày. Chính vì vậy, để đáp ứng công việc, công tác đào tạo, bồi dưỡng về tin học căn bản và tin học văn phòng đã được đông đảo cán bộ công chức quan tâm. Đến nay, có khoảng 90% công chức, viên chức có kiến thức tin học trình độ A và tương đương, cơ bản sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng phục vụ cho công tác chuyên môn. Song song với việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đông đảo CNVC-LĐ hăng hái thi đua học tập và thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả, từ năm 2007 đến nay, huyện đã tổ chức được 143 lớp cho 10.851 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tỷ lệ tham gia học tập đạt 84,71%.

Với những kết quả đó, phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của CNVC-LĐ huyện Lộc Bình đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tốt Nghị quyết TW 5 (khóa X) và Nghị quyết số 20 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Phong Linh