Thứ ba,  27/02/2024

Công tác cai nghiện ma túy bắt buộc ở thành phố

LSO-Theo đánh giá của ngành chức năng, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tệ nạn ma tuý còn nhiều diễn biến phức tạp. Hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý tội phạm ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý và giảm tác hại trong phòng, chống ma tuý còn gặp không ít khó khăn. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hàng năm thành phố đã có kế hoạch đến các phường, xã để đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động – xã hội tỉnh (Trung tâm CB – GD – LĐ – XH). Những năm qua, trong quá trình hội nhập, thành phố Lạng Sơn đã có sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm và các đối tượng buôn bán, nghiện ma tuý vẫn còn gây trở ngại cho công tác đảm bảo và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của ngành chức năng, thành phố có trên 500 người nghiện ma tuý,...

LSO-Theo đánh giá của ngành chức năng, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tệ nạn ma tuý còn nhiều diễn biến phức tạp. Hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý tội phạm ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý và giảm tác hại trong phòng, chống ma tuý còn gặp không ít khó khăn. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hàng năm thành phố đã có kế hoạch đến các phường, xã để đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động – xã hội tỉnh (Trung tâm CB – GD – LĐ – XH).
Những năm qua, trong quá trình hội nhập, thành phố Lạng Sơn đã có sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm và các đối tượng buôn bán, nghiện ma tuý vẫn còn gây trở ngại cho công tác đảm bảo và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của ngành chức năng, thành phố có trên 500 người nghiện ma tuý, đến nay còn 373 đối tượng và phần lớn là đối tượng nghiện lâu năm. Số người nghiện này giảm chủ yếu là bị bắt do vi phạm pháp luật, chết do chích sốc và nhiễm HIV/AIDS. Đáng chú ý là số nghiện mới vẫn tăng và những đối tượng này đã gây ra không ít vụ trộm cắp tài sản để thoả mãn nhu cầu hút hít, làm mất ổn định xã hội, gây cho người dân thành phố tâm lý lo lắng. Trước thực tế đó, thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn cùng vào cuộc thực hiện công tác cai nghiện tại gia đình và cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Công an thành phố là lực lượng nòng cốt phối hợp với các phường, xã, lập hồ sơ quản lý, theo dõi và đưa các đối tượng nghiện đến Trung tâm CB – GD – LĐ – XH tỉnh để cai nghiện bắt buộc dựa trên chỉ tiêu cụ thể, trong đó quan tâm những đối tượng nghiện nặng, nghiện lâu năm và thường xuyên vi phạm pháp luật. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã hoàn tất hồ sơ và đưa 151 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm. Cùng với cai nghiện bắt buộc, các đối tượng nghiện còn lại đều được quản lý và theo dõi sát sao.
Học viên lao động sản xuất gạch tại Trung tâm CB-GD-LĐ- XH tỉnh
Theo quy định của pháp luật, người nghiện ma tuý đủ 18 tuổi trở lên thuộc một trong các trường hợp: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma tuý, đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, được giáo dục tại xã, phường mà vẫn tái nghiện thì sẽ bị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong những năm qua, việc cai nghiện bắt buộc ở thành phố đã góp phần tích cực làm giảm các vụ vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, cho đến nay hiệu quả của công tác cai nghiện bắt buộc còn đạt thấp. Số người sau khi cai nghiện về hoà nhập cộng đồng phần lớn lại tái nghiện. Nguyên nhân là do sự quản lý, giáo dục lỏng lẻo của gia đình; môi trường sống không thay đổi dẫn đến “ngựa quen đường cũ”. Đã vậy việc đưa các đối tượng nghiện ở thành phố đi cai nghiện bắt buộc gặp không ít khó khăn do vai trò của cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong công tác phòng, chống ma tuý chưa được thể hiện rõ trong khi bản thân đối tượng nghiện và gia đình không hợp tác, thậm chí còn có biểu hiện che giấu, chống đối bằng cách bỏ đi nơi khác. Vì thế, việc tập trung các đối tượng đã hoàn chỉnh hồ sơ để cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm theo quy định của pháp luật còn gặp không ít trở ngại. Ông Dương Văn Dũng, Phó Gám đốc Trung tâm CB – GD – LĐ – XH tỉnh chia sẻ khó khăn: Ngoài những thiếu thốn chung về cơ sở vật chất, vấn đề nước sinh hoạt, tường rào bao quanh cũng làm ảnh hưởng đến công tác cai nghiện tại Trung tâm. Bên cạnh đó, người nhà của học viên vẫn lợi dụng người dân ở khu vực đường vào thôn Khỏn Pheo để “thẩm lậu” thuốc lá và rượu vào trong Trung tâm; hiện tượng học viên bỏ trốn tuy giảm nhưng vẫn còn xảy ra… đã làm cho công tác quản lý của cán bộ Trung tâm đôi lúc rất khó.

Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý ở thành phố, việc tổ chức đưa các đối tượng nghiện lâu năm, tái nghiện nhiều lần đi cai nghiện bắt buộc là việc làm cần thiết, đòi hỏi sự kiên quyết không chỉ của cơ quan chức năng mà cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở và sự tự giác của bản thân người nghiện cũng như của gia đình. Để làm được điều này, trước hết thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và người nghiện ma tuý, từ đó tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, đa dạng các hình thức cai nghiện. Có như vậy mới kiềm chế đối tượng nghiện mới, giảm đối tượng nghiện cũ và tái nghiện, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thanh Hòa