Thứ bảy,  03/06/2023

Niềm tin và sự mong đợi của bạn đọc

LSO- 85 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Lạng Sơn nói riêng đã không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng luôn là niềm tin và sự mong đợi của bạn đọc trong suốt quá trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trang tin điện tử báo Lạng Sơn ngày càng được nhiều độc giả truy cập Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, hoạt động báo chí ngày càng phát triển theo tiến trình đi lên của đất nước. Đội ngũ cán bộ quản lý báo chí đã chú trọng quy hoạch phát triển báo chí, đảm bảo tính đồng bộ, thường xuyên cải tiến nội dung và hình thức tờ báo thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo cho tờ báo ngày thêm khởi sắc, có sức hấp dẫn bạn đọc gần xa. Trên cơ sở bám sát tôn chỉ, mục đích, báo chí luôn duy trì các chuyên mục, chuyên trang, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, hướng dẫn dư luận, góp phần cổ vũ phong trào...

LSO- 85 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Lạng Sơn nói riêng đã không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng luôn là niềm tin và sự mong đợi của bạn đọc trong suốt quá trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trang tin điện tử báo Lạng Sơn ngày càng được nhiều độc giả truy cập


Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, hoạt động báo chí ngày càng phát triển theo tiến trình đi lên của đất nước. Đội ngũ cán bộ quản lý báo chí đã chú trọng quy hoạch phát triển báo chí, đảm bảo tính đồng bộ, thường xuyên cải tiến nội dung và hình thức tờ báo thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo cho tờ báo ngày thêm khởi sắc, có sức hấp dẫn bạn đọc gần xa. Trên cơ sở bám sát tôn chỉ, mục đích, báo chí luôn duy trì các chuyên mục, chuyên trang, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, hướng dẫn dư luận, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tạo bầu không khí dân chủ, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở phát triển bền vững. Qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ những người làm báo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước để phản ánh chân thực đời sống xã hội, chia sẻ những khó khăn, thách thức cùng những kinh nghiệm hay, những bài học quý từ các mô hình sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và phát triển sản xuất, kinh doanh… Đồng thời, cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn về việc bảo vệ môi trường, các kiến thức về y tế cộng đồng… Đặc biệt là việc phát hiện, biểu dương những mô hình làm kinh tế giỏi, những kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở thông qua các tác phẩm báo chí. Qua đó, đã góp phần khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền trên địa bàn cả nước, xây dựng niềm tin và sự mong đợi trong lòng bạn đọc, tạo cho sự nghiệp báo chí luôn phát triển bền vững. Ngày nay, trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các cơ quan báo chí đã thường xuyên chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo về bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Đồng thời, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho những người làm báo bám sát thực tiễn, nắm bắt nhanh, nhạy, kịp thời các vấn đề có tính thời sự, tính định hướng, coi trọng việc cổ vũ và nhân diện những mô hình “người tốt, việc tốt”, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân lao động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và luôn được bạn đọc tin cậy, tôn vinh.

Có thể nói, mỗi chặng đường cách mạng Việt Nam, báo chí luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng – văn hoá của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí luôn được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và coi đây là một kênh thông tin không thể thiếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua tác nghiệp, với tài năng tâm huyết và trách nhiệm, nhiều tác giả đã có các tác phẩm báo chí hay, có tính định hướng chính trị và nghệ thuật cao, được bạn đọc trong cả nước trân trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng… của quê hương, đất nước.


Bích Thuận